Poradnik Przedsiębiorcy

Co przyniesie kolejna deregulacja zawodów?

W życie weszła II deregulacja zawodów, która umożliwiła łatwiejszy dostęp do 91 profesji. To jednak nie koniec zmian, gdyż w maju 2014 r. do Sejmu trafił projekt III transzy, która ma na celu uwolnić 101 kolejnych zawodów. Co przyniesie kolejna deregulacja zawodów? Przeczytaj i poznaj odpowiedź na to pytanie. 

Jakie zawody obejmie III transza deregulacji zawodów?

Wśród zawodów wymieniowych w III transzy deregulacji zawodów znajdują się głównie te z branży ochrony pożarniczej oraz branży górniczej i geologicznej. Zmiany dotyczą również działalności kulturalnej, w tym artystycznej, literackiej oraz rozrywkowej. Co ważne, zostanie zdefiniowana kwestia pojęcia pracownika artystycznego.

Ponadto korzystna będzie zmiana w zakresie zawodu maklera papierów wartościowych oraz giełd towarowych. Zamiast trudnego egzaminu aspirant będzie mógł uzyskać uprawienia do wykonywania zawodu poprzez ukończenie uczelni wyższej, która kształci w tej profesji i  otrzymaniem dyplomu. Pozytywna zmiana czeka również przyszłych tłumaczy języka obcego oraz środowisko działające w obrębie inwestycji. Pełny wykaz zawodów, które obejmuje III transza deregulacji zawodów jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Ministerstwo uznało, iż deregulacja zawodów jest potrzebna, ponieważ spowoduje wzrost konkurencyjności na rynku pracy, a co za tym idzie - obniżkę cen, nowe miejsca pracy, a także większą dostępność i jakość usług. Czy założenia są słuszne? Czas na pewno to zweryfikuje.