Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Czy „mały podatnik” ma prawo do jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od zakupionego samochodu?

Mianem “małego podatnika” określa się przedsiębiorcę, którego przychody ze sprzedaży brutto nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 1.200.000 EUR. Status ten daje przedsiębiorcom więcej przywilejów niż pozostałym podatnikom. Mogą oni m.in. korzystać z metody kasowej, rozliczeń kwartalnych a także jednorazowej amortyzacji środków trwałych.

Zgodnie bowiem z art. 22k ust. 7 mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w jednym roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów. W przeliczeniu na PLN  kwota ta w 2013 roku wynosi 205.000 zł. Prawo takie daje program pomocy de minimis.

Odpisy jednorazowe mogą dotyczyć wyłącznie środków trwałych zaliczonych do grupy 3–8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych. W związku z tym samochód określony wg ustawy o VAT mianem osobowego, nie będzie mógł zostać jednorazowo ujęty w kosztach firmowych. Należy wobec tego zastosować stawkę amortyzacji 20% lub 40% (w przypadku pojazdów używanych).

Ustawa nie ogranicza jednak zastosowania amortyzacji jednorazowej dla zakupionego samochodu ciężarowego, a jest nim pojazd o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony lub poniżej 3,5 tony ale spełniający dodatkowe wymogi ustawowe (art. 86a ust. 2 ustawy o VAT). Wartość pojazdu do kwoty 50.000 EUR może trafić jednorazowo w koszty, co mniejszym przedsiębiorcom pozwoli na znaczne oszczędności.

Co ważne o skorzystaniu z jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis decyduje sam podatnik. Nie potrzebuje więc pozwolenia Urzędu Skarbowego. Zadaniem organu podatkowego jest sprawdzenie czy wszystkie warunki zostały przez niego spełnione, po otrzymaniu wniosku o wydanie zaświadczenia o udzieleniu takiej pomocy.