Poradnik Przedsiębiorcy

Czy przedsiębiorca może objąć ubezpieczeniem zdrowotnym członka rodziny?

Prowadzę działalność gospodarczą. Chciałbym ubezpieczyć męża i dwóch synów. Czy z tego tytułu wzrosną moje opłaty za ubezpieczenie zdrowotne? Czy ubezpieczenie członków rodziny mam wykazać w druku ZUS-DRA?

Anna, Gracze

 

Zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje się na druku ZCNA. Należy mieć na uwadze, że bezrobotny małżonek będzie podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członek rodziny, jedynie w sytuacji, gdy nie jest on zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego nie powoduje podwyższenia składki, a osób zgłoszonych nie podaje się w deklaracji DRA.