Poradnik Przedsiębiorcy

Skąd wziąć pieniądze na biznes? Venture capital

Wiele firm powstało i odniosło gigantyczny sukces dzięki wsparciu venture capital. Jeśli zastanawiasz się, skąd wziąć pieniądze na biznes, poznaj bliżej tę formę finansowania. Może to rozwiązanie jest właśnie dla ciebie!

Venture capital - co to takiego?

Mianem venture capital określa się inwestycje dokonywane na rynku kapitałowym, dotyczące spółek we wczesnym stadium rozwoju (jest to cecha charakteryzująca tego typu inwestycje). W taki sposób firmy zyskują środki na rozwój projektów o wysokiej stopie ryzyka. Cała inwestycja zazwyczaj trwa od 2 do 5 lat.

Cały proces polega na zakupie akcji lub udziałów na podstawie umowy inwestycyjnej, która określa zakres pomocy oraz współpracy, jak również warunki wyjścia z danej inwestycji (np. przez odsprzedaż akcji/udziałów inwestorowi branżowemu lub publiczną subskrypcję akcji na giełdzie). Celem venture capital jest pozyskanie przez młodą spółkę kapitału, dzięki któremu może ona efektywnie sfinansować rozwój oraz przyspieszyć wzrost wartości firmy.

Ważne!

W przypadku większości inwestycji typu venture capital nie dochodzi do zmian w procesie podejmowania decyzji operacyjnych - pozostają one w całości w gestii pomysłodawcy (właścicieli spółki).

Venture capital - nie tylko pieniądze

Pozyskanie pieniędzy na biznes przez venture capital to nie jedyna korzyść, jaką odnosi spółka. Rozwiązanie to wiąże się również z wartością dodaną w postaci know-how oraz kontaktów biznesowych inwestora, dywersyfikacji ryzyka dzięki rozłożeniu go między inwestora a pomysłodawcę czy poprawy wizerunku firmy (przez udział inwestora w zarządzie spółki lub jej radzie nadzorczej).

Jeżeli chodzi o zalety od strony kapitałowej venture capital, to przede wszystkim należy wspomnieć o tym, że przedsiębiorstwo nie jest zobowiązane do regularnej spłaty rat kapitału oraz odsetek, jak jest np. w przypadku kredytu inwestycyjnego. To z kolei przekłada się na wzrost wartości firmy, która jednocześnie ma więcej pieniędzy na inne działania np. realizację przedsięwzięcia i dążenie do założonego celu.

Kto skorzysta z venture capital?

Finansowanie w postaci venture capital przeznaczone jest dla spółek, które istnieją już jakiś czas na rynku, wypracowały sprawdzony model działania i wykazują duży potencjał wzrostu. Inwestorzy najchętniej przekazują pieniądze na nowe technologie, związane z informatyką, telekomunikacją, Internetem, biotechnologią etc.

Cechami, które pozytywnie wpływają na ocenę firmy przez inwestora venture capital, są:

  • dobra kadra zarządzająca,

  • posiadanie przewagi nad konkurencją np. pod kątem stosowanej technologii,

  • działanie na wzrostowym rynku,

  • posiadanie znacznego udziału w tym rynku,

  • wypracowanie pomysłu z dużym potencjałem.

Venture capital - wady

Jak każde rozwiązanie, również finansowanie pomysłu przez venture capital, ma swoje wady. Przede wszystkim przedsiębiorca częściowo traci kontrolę nad spółką - musi dzielić się zyskami, a czasami również władzą. Kolejnym minusem jest często długi okres pozyskiwania inwestora.

Reasumując, mimo wad venture capital to forma inwestycji, która może przyczynić się do prężnego rozwoju firmy i doprowadzić do powstania prawdziwego giganta (jak Amazon.com, Facebook).