Poradnik Przedsiębiorcy

Dadelo S.A. rozwija obsługę przedsprzedażową i posprzedażową w obliczu zmian rynku

Pierwsze trzy kwartały 2020 roku to w branży rowerowej okres naznaczony przez ograniczenia w handlu bezpośrednim i związany z nimi rozwój alternatywnych kanałów komunikacji z klientem. W obliczu znacznych przyrostów sprzedażowych spółki z tego segmentu stanęły przed trudnym zadaniem. Niektóre wyszły z tego starcia zwycięsko. Przykładem jest Dadelo S.A., jeden z krajowych liderów sprzedaży rowerów oraz odzieży rowerowej na rynku e-commerce.

Według danych, udostępnionych przez właściciela sklepów internetowych Centrumrowerowe.pl oraz Dadelo.pl, największy wzrost ruchu wśród tradycyjnych kanałów kontaktu z klientem odnotowano na infoliniach. Stanowią one jeden z podstawowych kanałów sprzedażowych spółki. W pierwszych trzech kwartałach br. liczba prób kontaktu ze strony klientów wzrosła o 71%.
Większe obciążenie kanałów komunikacji z klientem dotyczyło także zapytań mailowych. W 2020 roku średnio tym kanałem docierało do firmy miesięcznie między 10 a 15 tysięcy próśb o kontakt. Czas odpowiedzi na zapytania klientów wynosił między 2 a 8 godzin, zależnie od skomplikowania zapytania i potrzeby ewentualnego kontaktu z dostawcami.

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie klientów na alternatywne kanały kontaktu Dadelo S.A. wprowadziła w drugim kwartale br. nową funkcjonalność – czat online. Na przestrzeni dwóch kwartałów pięciokrotnie zwiększyła się liczba jego użytkowników, tym samym kanał stał się ważną częścią systemu komunikacji firmy z klientami. Aktualnie spółka Dadelo udostępnia cztery metody kontaktu: infolinie, skrzynki mailowe, czat bezpośredni oraz czat przez social media.

Powyższe wyniki wyraźnie wskazują na zwiększone zainteresowanie klientów produktami z branży rowerowej na przestrzeni pierwszych trzech kwartałów 2020 roku. Dla spółki Dadelo najbardziej rozwojowymi segmentami, w których odnotowano wzrost sprzedaży o ok. 200% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2019, okazały się odzież i akcesoria outdoor, rowery i odzież rowerowa.

Dadelo S.A. to spółka akcyjna będąca właścicielem sklepów internetowych Centrumrowerowe.pl oraz Dadelo.pl. Należy do grupy kapitałowej Oponeo.pl S.A. Przedsiębiorstwo zamierza wejść na Giełdę Papierów Wartościowych, w związku z czym złożyło we wrześniu prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego. Zapisy w pierwszej publicznej ofercie akcji Dadelo S.A. trwają od 4 do 11 grudnia 2020 roku.

Tekst zewnętrzny, artykuł partnera