Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Deregulacja zawodów (cz. 10) - Dyspozytor lotniczy

Chcąc ułatwić dostęp do wykonywania niektórych zawodów rząd postanowił opracować listę profesji, które będą podlegały deregulacji. Pierwsza transza weszła w życie w ubiegłym roku i obejmowała takie zawody jak np. taksówkarz, detektyw, komornik czy syndyk. Obecnie trwają prace nad drugą transzą, która będzie deregulowała około dziewięćdziesięciu zawodów, w tym dyspozytorów lotniczych.

Dyspozytor lotniczy - wymogi przed deregulacją zawodów

Kandydat na dyspozytora lotniczego musi posiadać wykształcenie średnie oraz odpowiedni wiek - 18 lat. Bardzo istotnym aspektem jest także pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełne korzystanie z praw publicznych. Osoba chcąca wykonywać ten zawód nie może być karana za przestępstwo skutkujące orzeczeniem zakazu prowadzenia wszelkiego rodzaju pojazdów mechanicznych lub prowadzenia wszelkiego rodzaju pojazdów w ruchu powietrznym (takiej osobie nie można wydać licencji).

Wśród obecnie obowiązujących wymogów należy jeszcze wskazać posiadanie świadectwa radiotelefonisty w służbie lotniczej oraz orzeczenia lotniczo-lekarskie klasy 3, a także znajomość języka angielskiego.

Konieczne jest również posiadanie następującej praktyki lotniczej:

1) w okresie 3 lat bezpośrednio poprzedzających ubieganie się o wydanie licencji wykonanie w ciągu 2 lat w przewozie lotniczym czynności na następujących stanowiskach:

a) członek załogi lotniczej statku powietrznego w transporcie lotniczym, LUB

b) meteorolog w organizacji wysyłającej statki powietrzne w transporcie lotniczym, LUB

c) kontroler ruchu lotniczego, LUB

d) inspektor nadzoru technicznego nad dyspozytorami lotniczym,

ALBO

2) w okresie 2 lat bezpośrednio poprzedzających ubieganie się o wydanie licencji wykonanie czynności asystenta dyspozytora lotniczego w ciągu co najmniej roku oraz

3) odbycie w ciągu 2 lat od zaliczenia egzaminu praktycznego na licencję dyspozytora lotniczego jednorocznej praktyki w czynnościach dyspozytora lotniczego u przewoźnika lotniczego pod nadzorem upoważnionego dyspozytora lotniczego.

Ważne!

  • praktyka wykazana nie jest wymagana w przypadku ukończenia odpowiedniego szkolenia teoretycznego i praktycznego w ośrodku przeszkalania pilotów licencjonowanych na uprawnienia na dany typ statku powietrznego oraz szkolenia dyspozytorów lotniczych, potwierdzonego odpowiednimi świadectwami

  • wymagane jest zdanie teoretycznego i praktycznego egzaminu

Dyspozytor lotniczy - deregulacja zawodu

Jak wynika z projektu ustawy o II transzy deregulacji, zmianie ulegną jedynie wymogi dotyczące wykształcenia. Kandydat nie będzie musiał posiadać średniego wykształcenia. Po deregulacji wystarczy wykształcenie podstawowe. Pozostałe wymogi pozostaną bez zmian.