Poradnik Przedsiębiorcy

Deregulacja zawodów (cz. 10) - Dyspozytor lotniczy

Deregulacja zawodów w 2014 uwolniła dostęp do wielu zawodów. Deregulacją zostały objęte takie profesje, jak np. taksówkarz, detektyw, komornik czy syndyk, czy dyspozytor lotniczy.

Dyspozytor lotniczy - wymogi przed deregulacją zawodów

Kandydat na dyspozytora lotniczego musi posiadać wykształcenie średnie oraz odpowiedni wiek - 18 lat. Bardzo istotnym aspektem jest także pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełne korzystanie z praw publicznych. Osoba chcąca wykonywać ten zawód nie może być karana za przestępstwo skutkujące orzeczeniem zakazu prowadzenia wszelkiego rodzaju pojazdów mechanicznych lub prowadzenia wszelkiego rodzaju pojazdów w ruchu powietrznym (takiej osobie nie można wydać licencji).

Wśród obecnie obowiązujących wymogów należy jeszcze wskazać posiadanie świadectwa radiotelefonisty w służbie lotniczej oraz orzeczenia lotniczo-lekarskie klasy 3, a także znajomość języka angielskiego.

Konieczne jest również posiadanie następującej praktyki lotniczej:

1) w okresie 3 lat bezpośrednio poprzedzających ubieganie się o wydanie licencji wykonanie w ciągu 2 lat w przewozie lotniczym czynności na następujących stanowiskach:

a) członek załogi lotniczej statku powietrznego w transporcie lotniczym, LUB

b) meteorolog w organizacji wysyłającej statki powietrzne w transporcie lotniczym, LUB

c) kontroler ruchu lotniczego, LUB

d) inspektor nadzoru technicznego nad dyspozytorami lotniczym,

ALBO

2) w okresie 2 lat bezpośrednio poprzedzających ubieganie się o wydanie licencji wykonanie czynności asystenta dyspozytora lotniczego w ciągu co najmniej roku oraz

3) odbycie w ciągu 2 lat od zaliczenia egzaminu praktycznego na licencję dyspozytora lotniczego jednorocznej praktyki w czynnościach dyspozytora lotniczego u przewoźnika lotniczego pod nadzorem upoważnionego dyspozytora lotniczego.

Ważne!

  • praktyka wykazana nie jest wymagana w przypadku ukończenia odpowiedniego szkolenia teoretycznego i praktycznego w ośrodku przeszkalania pilotów licencjonowanych na uprawnienia na dany typ statku powietrznego oraz szkolenia dyspozytorów lotniczych, potwierdzonego odpowiednimi świadectwami

  • wymagane jest zdanie teoretycznego i praktycznego egzaminu

Deregulacja zawodów - nowe wymogi dla dyspozytora

II transzy deregulacji zawodów, zmianie uległy jedynie wymogi dotyczące wykształcenia. Kandydat nie musi posiadać średniego wykształcenia. Po deregulacji wystarczy wykształcenie podstawowe. Pozostałe wymogi pozostały bez zmian.

Możesz ocenić ten artykuł