Poradnik Przedsiębiorcy

Deregulacja zawodów (cz. 15) - Szyper 1 klasy i 2 klasy w żegludze krajowej

Polski rząd chcąc ułatwić dostęp do wykonywania niektórych profesji opracował listę zawodów, które będą podlegały deregulacji. Pierwsza taka grupa obejmująca m.in. syndyków czy komorników weszła w życie w 2013 r. Aktualnie trwają prace nad drugą z trzech transz, która będzie deregulowała ponad 90 specjalności, w tym zawód taki jak szyper żeglugi krajowej.

Szyper żeglugi krajowej - wymogi przed deregulacją

Obecnie wyróżnia się dwa oddzielne zawody - szyper 2 klasy w żegludze krajowej oraz szyper 1 klasy w żegludze krajowej.

Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku minimalne wymagane wykształcenie to wykształcenie średnie.

Szyper 2 klasy żeglugi krajowej jest zobligowany posiadać ważne świadectwo zdrowia oraz musi:

 • ukończyć uczelnię morską na kierunku nawigacyjnym lub ukończyć naukę w zakresie nawigacji w ośrodku szkoleniowym (policealnej szkole morskiej lub technikum morskim) kształcącym co najmniej na poziomie operacyjnym oraz posiadać 12-miesięczną praktykę pływania w dziale pokładowym na statkach morskich, lub

 • posiadać świadectwo starszego marynarza, dodatkową 12-miesięczną praktykę pływania na stanowisku starszego marynarza na statkach morskich oraz ukończone szkolenia w ośrodku szkoleniowym i złożony egzamin na ten dyplom, lub

 • posiadać stopień podoficera Marynarki Wojennej albo Straży Granicznej, dodatkową 24-miesięczną praktykę pływania w dziale pokładowym na statkach morskich oraz ukończone szkolenia w ośrodku szkoleniowym i złożony egzaminu na ten dyplom, lub

 • posiadać stopień chorążego Marynarki Wojennej albo Straży Granicznej, wykształcenie średnie w specjalności nawigacyjnej, dodatkową 24-miesięczną praktykę pływania w dziale pokładowym na statkach morskich, lu

 • posiadać patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej, dodatkową 12-miesięczną praktykę pływania na stanowisku kapitana w żegludze śródlądowej na statku o pojemności brutto powyżej 200 oraz złożony

 • egzamin na ten dyplom.

Szyper 1 klasy żeglugi krajowej poza powyżej wspomnianym wykształceniem musi dodatkowo posiadać dyplom szypra klasy 2 w żegludze krajowej, dodatkową 18-miesięczną praktykę pływania na stanowisku oficerskim na statkach morskich o pojemności brutto powyżej 100 lub 12-miesięczną praktykę pływania na stanowisku kapitana na statkach morskich o pojemności brutto powyżej 100 oraz ukończone szkolenie w ośrodku szkoleniowym i złożony egzamin na ten dyplom.

Dla obu tych profesji stawiane są także dodatkowe wymagania:

 • świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym,
 • odpowiednie świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej,
 • świadectwo o przeszkoleniu w zakresie indywidualnych technik ratunkowych,
 • świadectwo ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego,
 • świadectwo pierwszej pomocy medycznej,
 • świadectwo ratownika.

Szyper żeglugi krajowej - deregulacja zawodów

W ramach deregulacji zawodów proponuje się wprowadzenie jednego zawodu szypra żeglugi krajowej z podziałem na klasy (klasy 1 oraz klasy 2). Pozostałe wymogi, opisane w powyższym punkcie pozostaną niezmienione.