Poradnik Przedsiębiorcy

Deregulacja zawodów (cz. 16) - Rzeczoznawca samochodowy

Druga transza deregulacji jest kontynuacją zapowiedzi zmian legislacyjnych przeprowadzanych przez obecny rząd. W projekcie do ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych zamieszczono m.in. profesję rzeczoznawcy samochodowego. Niniejszy artykuł zawiera aktualne oraz post-deregulacyjne obwarowania w przedmiocie uzyskania uprawnień, które musi posiadać rzeczoznawca samochodowy.

Wymogi dla kandydata na rzeczoznawcę samochodowego przed deregulacją

Kandydat na rzeczoznawcę samochodowego musi:

  • posiadać wykształcenie wyższe;
  • odbyć 5-letnią praktykę w branży związanej z motoryzacją;
  • posiadać prawo jazdy kat. A, B oraz C1 lub C;
  • uzyskać certyfikat w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego wydanego przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji;
  • być niekaranym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;
  • uzyskać wpis na listę rzeczoznawców samochodowych (lista jest prowadzona przez ministra właściwego do spraw transportu).

Warto wiedzieć

Jednostki akredytowane wydające certyfikaty w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego to:

  • Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego, Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych
  • Polski Związek Motorowy, Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców
  • TÜVPOL Sp. z o.o., Europejskie Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców i Specjalistów Techniki Samochodowej.

Zmiany w wymogach na rzeczoznawcę samochodowego po deregulacji

W ramach deregulacji ustawodawca zakłada obniżenie wymaganego wykształcenia z wyższego na średnie oraz odpowiednie obniżenie okresu trwania wymaganej praktyki zawodowej. Zamiast 5-letniej praktyki w dziedzinie związanej z motoryzacją proponowana zmiana przewiduje wymóg posiadania 2-letniej praktyki w dziedzinie związanej z branżą motoryzacyjną.

Wymóg posiadania określonej praktyki nie będzie natomiast konieczny w ogóle w przypadku osób, które ukończyły studia wyższe drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie o specjalności samochodowej.

Deregulacja w szczególności umożliwi młodym kandydatom łatwiejszy i szybszy dostęp do zawodu oraz będzie szansą dla osób, które mogły mieć kłopoty z właściwym udokumentowaniem posiadanej praktyki zawodowej o określonym profilu w dotychczasowym wymaganym 5-letnim okresie.