Poradnik Przedsiębiorcy

Deregulacja zawodów (cz. 17) - Diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów

Deregulacja zawodów dotknęła niemal każdą branżę, także motoryzacyjną. Sprawdźmy, jak zmienią się kryteria nabycia uprawnień diagnosty uprawnionego do wykonywania badań technicznych pojazdów.

Aktualne wymogi - przed deregulacją zawodów

Wymogi dla uzyskania profesji diagnosty uzależnione są od wykształcenia oraz długości odbycia udokumentowanej praktyki w stacji obsługi pojazdów albo zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów bądź ukończenia szkolenia oraz podejścia do egzaminu państwowego.

Kandydat na diagnostę samochodowego:

  • z wyższym wykształceniem technicznym o specjalności samochodowej  odbywa 2-letnią praktykę;
  • ze średnim wykształceniem technicznym o specjalności samochodowej odbywa 4-letnią praktykę;
  • z wyższym wykształceniem o specjalności innej niż samochodowa odbywa 4-letnią praktykę;
  • ze średnim wykształceniem o specjalności innej niż samochodowa odbywa 8-letnią praktykę.

Jednym z obecnych warunków jest ukończenie szkolenia dla osób, które ubiegają się o wydanie uprawnień diagnosty oraz zdanie egzaminu państwowego przed Komisją powołaną przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

Deregulacja - proponowane zmiany

Najbardziej doniosłą zmianą jest skrócenie okresów odbywanych praktyk przez przyszłych diagnostów. Kandydat:

  • z wyższym wykształceniem technicznym o specjalności samochodowej zobowiązany będzie odbyć już tylko 6*-miesięczną praktykę;
  • ze średnim wykształceniem technicznym o specjalności samochodowej odbywał będzie roczną (a nie 4 letnią jak obecnie) praktykę;
  • z wyższym wykształceniem o specjalności innej niż samochodowa odbywał będzie roczną* praktykę
  • ze średnim wykształceniem o specjalności innej niż samochodowa zobowiązany będzie odbyć 2*-letnią praktykę

Koncepcja deregulacyjna zakłada wliczenie do okresu praktyki także tą objętą programem studiów, pod warunkiem że odbywana jest na podstawie umowy między uczelnią a stacją kontroli pojazdów lub innym podmiotem zajmującym się diagnostyką samochodową.

Zmiana dotyczy także zwolnienia z obowiązku odbycia szkolenia kandydatów na diagnostów, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku studiów o profilu nauk technicznych obejmujących swym zakresem wiedzę oraz umiejętności, które dotyczą diagnostyki samochodowej.

Za to bez zmian pozostałby wymóg zdania egzaminu państwowego przed Komisją powołaną przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.