Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Deregulacja zawodów (cz. 3) - Przyjmujący zakłady wzajemne, prowadzący kolektury gier liczbowych

Rząd opracował listę profesji, które będą podlegały deregulacji zawodów lub jej całkowitej dereglamentacji. Celem projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych jest zmiana ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów w Polsce polegająca na częściowej lub całkowitej deregulacji wybranych zawodów w zakresie ułatwienia ich wykonywania. Pierwsza transza weszła w życie 23 sierpnia 2013 r. i obejmowała swoim zakresem 51 zawodów, w tym m.in. adwokata, syndyka, detektywa oraz komornika. Natomiast druga ma obejmować ok. 30 zawodów. Wśród nich znajdują się przyjmujący zakłady wzajemne oraz prowadzący kolektury gier liczbowych, którym zostanie poświęcony niniejszy artykuł.

Przyjmujący zakłady wzajemne oraz prowadzący kolektury gier liczbowych - regulacje obowiązujące obecnie

Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym w przypadku bezpośrednio prowadzących gry hazardowe objęte monopolem państwa (prowadzący kolektury gier liczbowych) Minister Finansów może uznać za równoważne ze świadectwami zawodowymi świadectwa wydane przez wyspecjalizowaną organizację prowadzącą szkolenia w zakresie gier hazardowych. Przy czym program szkoleń należy przedstawić MF.

Natomiast dla pozostałych osób bezpośrednio prowadzących gry hazardowe przeprowadzany jest egzamin państwowy. Co ważne, osoba podchodząca do egzaminu nie musi posiadać świadectwa ukończenia szkolenia zawodowego.

Powyższy tok postępowania dotyczy również prowadzących kolektury gier liczbowych.

Przyjmujący zakłady wzajemne oraz prowadzący kolektury gier liczbowych - po deregulacji zawodów

Projekt ustawy odnoszący się do deregulacji  II transzy zawodów przewiduje zwolnienie z obowiązku uzyskania świadectwa zawodowego prowadzących kolektury gier liczbowych. Przy czym podmiot ten byłby zobligowany do zapewnienia osobom prowadzącym kolektury gier liczbowych szkolenia z przepisów o grach hazardowych w zakresie niezbędnym do zajmowanego stanowiska.

Podmiot wykonujący monopol państwa byłby zobligowany do wydania uczestnikowi szkolenia pisemnego zaświadczenia o odbyciu szkolenia. Zaświadczenie to należałoby umieścić w widocznym miejscu w kolekturze gier liczbowych.

Zwolnieni z uzyskania świadectwa zawodowego byliby także przyjmujący zakłady wzajemne. Podmiot wykonujący tego typu działalność byłby zobligowany do zapewnienia  szkoleń dla osób przyjmujących zakłady wzajemne z przepisów o grach hazardowych w zakresie niezbędnym do zajmowanego stanowiska. Uczestnik szkolenia powinien obowiązkowo otrzymać zaświadczenie o jego ukończeniu oraz bezwzględnie umieścić je  w widocznym miejscu w punkcie przyjmowania zakładów wzajemnych.