Poradnik Przedsiębiorcy

Deregulacja zawodów - II transza

O podpisanej 30 maja br. II transzy zawodów poddanych deregulacji jest ostatnio bardzo głośno. A to dlatego, że swoim zakresem objęła ona wiele popularnych profesji. O tym, czego dotyczy najnowsza deregulacja zawodów oraz co to oznacza, przeczytasz poniżej.

Deregulacja zawodów - co to takiego?

Deregulacja zawodów to inaczej ich uwolnienie. Polega ona na zniesieniu barier w dostępie do wybranych profesji. Proces liberalizacji zawodów w Polsce podzielono na cztery transze. Pierwsza z nich weszła w życie już w roku 2013. Należy przy tym pamiętać, że ograniczenia w dostępnie do niektórych profesji są zasadne i będą musiały pozostać niezniesione, ponieważ chronią określone wartości.

Deregulacja zawodów - II transza - 9 profesji z rynku finansowego

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 maja 2014 roku o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych wprowadza się znaczące zmiany w zakresie profesji związanych z rynkiem finansowym. Zniesienie części barier w dostępie do zawodu będzie dotyczyło przyszłych:

 • agentów ubezpieczeniowych,
 • biegłych rewidentów,
 • doradców podatkowych,
 • agentów celnych,
 • aktuariuszy,
 • rzeczoznawców samochodowych,
 • księgowych zajmujących się usługowym prowadzeniem ksiąg,
 • przyjmujących zakłady wzajemne/prowadzących kolektury gier liczbowych,
 • brokerów ubezpieczeniowych lub reasekuracyjnych.

82 profesje techniczne w II transzy deregulacji zawodów

Druga transza deregulacji zawodów objęła swoim zasięgiem również aż 82 profesje z zakresu tzw. zawodów technicznych. Wśród nich znalazły się:

 • architekt i inżynier posiadający uprawnienia budowlane,
 • urbanista,
 • maszynista i konserwator specjalistycznych dźwignic kolejowych,
 • pilot,
 • dyspozytor lotniczy,
 • zwrotniczy,
 • skoczek spadochronowy.

II transza deregulacji zawodów - kiedy wchodzi w życie?

Podpisana ustawa weszła w życie po 60 dniach od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, czyli 10 sierpnia 2014 roku. Od tego terminu zostały jednak wskazane dwa wyjątki. Pierwszym z nich są deregulowane zawody związane z transportem kolejowym, które wejdą w życie po 6 miesiącach, licząc od dnia ogłoszenia ustawy. Drugi to profesja biegłych rewidentów - na zmiany w tym zakresie trzeba będzie poczekać do 1 stycznia 2015 roku.