Poradnik Przedsiębiorcy

Deregulacja zawodów (II transza) podpisana przez Prezydenta!

Dnia 30 maja 2014 roku Prezydent podpisał ustawę zezwalającą na uwolnienie zawodów. Zniesienie barier dotyczy aż 91 profesji. Co to oznacza i których dokładnie zawodów dotyczy? O tym piszemy w niniejszym artykule.

Czym jest deregulacja zawodów?

Deregulacja zawodów, czyli inaczej ich uwolnienie, to ustawowe zniesienie barier w dostępie do wybranych profesji. Zgodnie z założeniami proces liberalizacji zawodów podzielono na cztery transze. Pierwsza weszła w życie w roku 2013. Obecnie przyszedł czas na drugą.

Ograniczenia w dostępie do niektórych fachów są zasadne i będą musiały pozostać, gdyż chronią pewne wartości. Jednak co do zasady dostęp do wykonywania zawodu powinien być wolny. Postanowiono więc uporządkować regulacje dotyczące zasad podejmowania i wykonywania określonej grupy profesji, w następstwie czego przeprowadzane są kolejne deregulacje zawodów.  

Uwolnienie zawodów - 9 profesji z zakresu rynku finansowego

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych wprowadzi znaczące zmiany w zakresie profesji związanych z rynkiem finansowym. Zniesienie niektórych barier w dostępie do zawodu obejmie przyszłych:

Uwolnienie zawodów - 82 profesji technicznych

W drugiej transzy uwolnienia zawodów znalazły się aż osiemdziesiąt dwie profesje z zakresu tzw. zawodów technicznych, do których dostęp będzie ułatwiony. Wśród zawodów, w stosunku do których podpisana ustawa znosi niektóre wymagania prawne, wyróżnić należy m.in.

  • architekta i inżyniera posiadających uprawnienia budowlane,
  • urbanistę,
  • maszynistę i konserwatora specjalistycznych dźwignic kolejowych,
  • pilota,
  • dyspozytora lotniczego,
  • zwrotniczego,
  • skoczka spadochronowego.

Kiedy uwolnienie drugiej transzy zawodów wchodzi w życie?

Podpisana przez Prezydenta ustawa co do zasady wejdzie w życie po upływie 60 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku ustaw. Jednak od tej zasady wymieniono pewne wyjątki. Jeden z nich dotyczy deregulacji zawodów związanych z transportem kolejnym - te bowiem wejdą w życie po 6 miesiącach, licząc od dnia ogłoszenia ustawy. Drugi związany jest z profesją biegłych rewidentów i określa, iż na zmiany w tym zakresie trzeba będzie poczekać do 1 stycznia 2015 roku.