Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Deregulacja zawodów (II transza) podpisana przez Prezydenta!

Dnia 30 maja 2014 roku Prezydent podpisał ustawę zezwalającą na uwolnienie zawodów. Zniesienie barier dotyczy aż 91 profesji. Co to oznacza i których dokładnie zawodów dotyczy? O tym piszemy w niniejszym artykule.

Czym jest deregulacja zawodów?

Deregulacja zawodów, czyli inaczej ich uwolnienie, to ustawowe zniesienie barier w dostępie do wybranych profesji. Zgodnie z założeniami proces liberalizacji zawodów podzielono na cztery transze. Pierwsza weszła w życie w roku 2013. Obecnie przyszedł czas na drugą.

Ograniczenia w dostępie do niektórych fachów są zasadne i będą musiały pozostać, gdyż chronią pewne wartości. Jednak co do zasady dostęp do wykonywania zawodu powinien być wolny. Postanowiono więc uporządkować regulacje dotyczące zasad podejmowania i wykonywania określonej grupy profesji, w następstwie czego przeprowadzane są kolejne deregulacje zawodów.  

Uwolnienie zawodów - 9 profesji z zakresu rynku finansowego

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych wprowadzi znaczące zmiany w zakresie profesji związanych z rynkiem finansowym. Zniesienie niektórych barier w dostępie do zawodu obejmie przyszłych:

Uwolnienie zawodów - 82 profesji technicznych

W drugiej transzy uwolnienia zawodów znalazły się aż osiemdziesiąt dwie profesje z zakresu tzw. zawodów technicznych, do których dostęp będzie ułatwiony. Wśród zawodów, w stosunku do których podpisana ustawa znosi niektóre wymagania prawne, wyróżnić należy m.in.

  • architekta i inżyniera posiadających uprawnienia budowlane,
  • urbanistę,
  • maszynistę i konserwatora specjalistycznych dźwignic kolejowych,
  • pilota,
  • dyspozytora lotniczego,
  • zwrotniczego,
  • skoczka spadochronowego.

Kiedy uwolnienie drugiej transzy zawodów wchodzi w życie?

Podpisana przez Prezydenta ustawa co do zasady wejdzie w życie po upływie 60 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku ustaw. Jednak od tej zasady wymieniono pewne wyjątki. Jeden z nich dotyczy deregulacji zawodów związanych z transportem kolejnym - te bowiem wejdą w życie po 6 miesiącach, licząc od dnia ogłoszenia ustawy. Drugi związany jest z profesją biegłych rewidentów i określa, iż na zmiany w tym zakresie trzeba będzie poczekać do 1 stycznia 2015 roku.