Poradnik Przedsiębiorcy

Dream Employer Summit In leaders we trust 7- 8 czerwca 2021

7 i 8 czerwca spotkamy się na konferencji Dream Employer Summit, podsumowującej pierwszą edycję programu Dream Employer. W programie konferencji przewidziano prelekcje, case studies oraz debaty ekspertów i praktyków z branży HR i employer brandingu. Głównym tematem wydarzenia są zmiany jakie nastąpiły na rynku pracy, w rzeczywistości pracowników i pracodawców w wyniku pandemii oraz jak się wśród nich odnaleźć. 

 

Dream Employer Summit

 

Nasz świat jest w trakcie zmiany. Półtora roku z pandemią przyniosło nam ogrom nowych wyzwań. Zgromadziliśmy już nowe doświadczenia, wyznaczamy sobie nowe cele i szukamy całkiem nowych szans. Nie wiemy jeszcze, jak będzie wyglądał nasz świat, kiedy już sobie poradzimy z pandemią, nie wiemy jeszcze, jak zmienią się modele biznesowe. Przeczuwamy, że zostanie z nami świat pracy hybrydowej, a wraz z nim nowy pracownik i nowy model przywództwa. Relacje pomiędzy pracodawcą a pracownikiem budujemy na nowo. 

Jak mówi jedna z prelegentek konferencji dr Maria Mycielska: 
Ostatni rok udowodnił, ze kultura firmy ma i będzie miała coraz ważniejszą rolę i wpływ na efektywność firmy w świecie złożonym, zmiennym i nieprzewidywalnym.  To właśnie kultura pozwala organizacjom z sukcesem reagować na zmiany w otoczeniu. Żadne systemy, wskaźniki, procesy nie zastąpią przedsiębiorczości pracowników, ich inicjatywy, zaangażowania, poczucia odpowiedzialności, wzajemnego wsparcia i współpracy. Powstaje pytanie jakie są uniwersalne cechy kultury organizacyjnej, które prowadzą do sukcesu?  Jak sprawić, aby właśnie te cechy kultury rozwinąć w swojej firmie?

Doświadczenia wielu firm na świecie, ale także wielu firm w Polsce wskazują, że są pewne kluczowe czynniki sukcesu ewolucji kultury w stronę kultury wzmacniającej zwinność i zdolność do adaptacji firmy na rynku. Rola liderów jest jednym z nich. Jaka powinna być rola kluczowych liderów? Co robić, aby przekonać decydentów, że teraz jak nigdy dotąd, to właśnie ludzie są w centrum organizacji, a kultura oparta o wartości jest jedynym skutecznym sposobem koordynacji zachowań pracowników w coraz bardziej zmiennym świecie? Zanim zaczniemy zarządzać kulturą swojej firmy, warto uczyć się od tych firm, które już rozpoczęły tę drogę i poznać 10 czynników sukcesu budowania konstruktywnej kultury odpowiadającej na wyzwania przyszłości, ale także kultury, która przynosi pracownikom satysfakcję i samorealizację - dodaje dr Mycielska. 

Jak przygotować się do nowego? 

O tym właśnie będziemy rozmawiać podczas konferencji. Chcemy wymienić się doświadczeniami i podzielić wiedzą oraz najlepszymi praktykami. Szczególną uwagę poświęcimy tematom związanym z:

●      przywództwem i zmieniającą się rolą liderów oraz działów HR w organizacjach,

●      modelami zarządzania inkluzywnego i tzw. servant leadership,

●      budowaniem i zmianą kultury organizacyjnej oraz skutecznym jej wyrażaniem w działaniach EB

●      różnorodnością związaną z wiekiem i z rodzajem wykonywanej pracy,

●      holistycznym podejściem do dbania o dobrostan/wellbeing pracowników

●      talentami w organizacji – jak je pozyskiwać i jak o nie dbać.

W programie przewidziane zostały panele dyskusyjne z udziałem dyrektorów HR i prezesów firm:

●      Nowa rola HR w organizacjach;

●      Wyzwania biznesu. Jak tworzyć dobre miejsca pracy dla „niebieskich kołnierzyków”?;

●      Jak dbać o dobrostan pracowników - szanse i wyzwania.

Na scenie Dream Employer Summit wystąpi dr Maria Mycielska (ICAN Institute), która opowie o czynnikach sukcesu w zmianie kultury organizacyjnej i roli lidera w tym procesie, Paulina Maslich i Anna Rząca (DOTWAY) postarają się odpowiedzieć na pytanie kim jest lider 4.0 i jak się nim stać, Magdalena Kamińska (BIG CALL) zaprezentuje założenia nowego przywództwa Servant Leadership. W drugiej części dnia zaprezentuje się Izabela Bartnicka (Digital University) z prelekcją „Przywództwo w cyfrowym świecie”, Maja Gojtowska, która opowie o tym, dlaczego powinny obchodzić nas doświadczenia kandydatów, Karolina Karwowska odpowie na pytanie jak budować doświadczenia pracowników w nowej rzeczywistości, Anna Macnar (HRM Insitute) przedstawi wzajemny wpływ employer brandingu i kultury organizacyjnej, a Adrian Martinez (HR Embasssy) opowie jak komunikować wartości, żeby skutecznie budować employer branding. 

W drugim dniu konferencji obejrzymy wystąpienia Sandry Bichl i Anny Zadrożnej (Career Angels) – „Nowe oczekiwania stare jak świat – perspektywa kandydata”, Jolanty Piątkowskiej (Growth Advisors) – „Transformacja rynku pracy”, Moniki Reszko (RemoteSchool.Net) – „Szefowie – dlaczego jednych się słucha, a innych ignoruje” oraz Macieja Hassy (Jobflow/Be About) – „Jak budować trwałe relacje z „niebieskimi kołnierzykami”. Po przerwie wystąpią Paulina Mazur (konsultantka HR i strateg EB), która przedstawi znaczenie budowania porozumienia między pracownikami w różnym wieku, Patrycja Załuska (RE: START KARIERY), która opowie o zespołach różnorodnych wiekowo i włączaniu dojrzałych pracowników w rynek pracy, Nadia Harris (Remote School) z prezentacją o remote HR oraz Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska (Akademia Leona Koźmińskiego), która zaprezentuje systemowe podejście do dbania o dobrostan i zdrowie psychiczne pracowników.

Pierwszy dzień konferencji zakończymy Galą wręczenia nagród w konkursie Dream Employer.

Konferencję poprowadzi Kuba Sito.

Uczestnicząc w Dream Employer Summit 2021:

 • poznasz organizacje, które skutecznie zmieniły swoją kulturę organizacyjną,

 • docenisz wpływ przejrzystego i autentycznego przywództwa na kulturę,

 • dowiesz się, jak zidentyfikować różnice i sprawić, by pracownicy współpracowali mimo to,

 • zbadasz sposoby skuteczniejszego konkurowania o talenty - niezależnie od różnic pokoleniowych,

 • sprawdzisz, jak transformacja cyfrowa wpływa na doświadczenia Twoich pracowników i kandydatów,

 • poznasz najlepsze modele zmiany kultury,

 • zrozumiesz kapitalny wpływ kultury organizacji na doświadczenie pracownika i klienta,

 • poznasz prawdziwe historie firm oraz najnowsze dane i badania,

 • otrzymasz mnóstwo praktycznych wskazówek, jak wdrażać najlepsze praktyki.

Ta konferencja została zorganizowana z myślą o dyrektorach i menedżerach odpowiedzialnych za:

 • zarządzanie i nadzór właścicielski,

 • HR,

 • rozwój przywództwa,

 • kulturę organizacyjną,

 • zarządzanie talentami,

 • rekrutację,

 • innowacje,

 • Diversity & Inclusion,

 • zaangażowanie pracowników,

 • wellness w miejscu pracy,

 • media społecznościowe,

 • komunikację.

Biorę udział w konferencji!

Więcej informacji na stronie konferencji: https://konferencja.dreamemployer.pl/ oraz stronie programu Dream Employer: https://dreamemployer.pl/.

Kontakt dla mediów:
Anita Florek | Content Manager | BRIEF
anita.florek@brief.pl

Kontakt do organizatora:
Joanna Makolus | Head of Project | BRIEF
joanna.makolus@brief.pl | + 48 501 373 948