Poradnik Przedsiębiorcy

Działalność gospodarcza a umowa o pracę – jakie są różnice?

Działalność gospodarcza a umowa o pracę – jakie są różnice? 

Zarówno prowadzenie własnej działalności gospodarczej, jak i praca na etacie na podstawie umowy o pracę mają swoje wady i zalety. Praca w małej, średniej lub dużej firmie jest dobrym rozwiązaniem na początku kariery. Dzięki niej możemy zdobyć cenne doświadczenie, poznać interesującą nas branżę, a także zbudować sieć kontaktów, która może okazać się niezwykle cenna, jeśli już zdecydujemy się na założenie własnej firmy. Z kolei prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z większą swobodą działania, nielimitowanym czasem pracy i możliwością realizacji własnych celów. Co wybrać – własną firmę czy pracę na etacie, jakie są różnice, wady i zalety obu rozwiązań? Sprawdź!

Praca na umowę o pracę – wady i zalety

Praca na etacie z jednej strony zapewnia, względną, stabilność zatrudnienia, natomiast z drugiej strony jest ograniczająca, gdyż nie gwarantuje autonomii w podejmowaniu ważnych decyzji biznesowych. Niemniej jednak świadczenie pracy na podstawie umowy o pracy jest świetnym rozwiązaniem dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową i chcą zdobyć doświadczenie. Warto również pamiętać, że mimo wielu ograniczeń pracy na etacie, ma ona również całkiem sporo zalet, a także że istnieją typy osobowości, które nie są predestynowane do prowadzenia własnej firmy. Jakie zalety niesie ze sobą posiadanie umowy o pracę? Oto najważniejsze z nich:

 • stabilność zatrudnienia, która gwarantuje, że pracodawca nie wyrzuci nas z pracy z dnia na dzień, bez powodu lub bez porozumienia ze związkami zawodowymi (w przypadku zwolnień grupowych),
 • stałe wynagrodzenie, do którego często dochodzą różne tzw. dodatki pracownicze, np. w postaci premii lub prowizji, 
 • prawo do urlopu pracowniczego, w tym m.in. wypoczynkowego, na żądanie, okolicznościowego, macierzyńskiego, wychowawczego, 
 • prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, w tym m.in. zasiłku w przypadku choroby,
 • kursy i szkolenia mające na celu podnoszenie kompetencji,
 • benefity np. w postaci karty multisport, bezpłatnej opieki medycznej, karty lunchowej i innych. 

Praca na podstawie umowy o pracę ma również sporo wad, które zwłaszcza w perspektywie długoterminowej mogą znacznie przeważać nad jej zaletami. Mowa tu przede wszystkim o:

 • długim okresie wypowiedzenia (dla pracowników, którzy w jednej firmie przepracowali co najmniej 3 lata jest to aż 3 miesiące),
 • stałych godzinach pracy, które niekiedy mogą być ograniczające,
 • rygorystycznych zasadach np. w postaci dress code, hierarchii służbowej, licznych spotkań i konferencji.

Prowadzenie działalności gospodarczej – wady i zalety 

Założenie własnej firmy jest dobrym rozwiązaniem wówczas, gdy mamy dobrze przemyślany (a najlepiej również skonsultowany z zaprzyjaźnionymi osobami z branży) biznesplan. Przydatne może być również doświadczenie zdobyte podczas pracy na etacie. Niemniej jednak prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z licznymi zaletami, w tym: 

 • pełną swobodą działania, z którą wiąże się całkowita autonomia w podejmowaniu decyzji, 
 • elastycznym czasem pracy, 
 • możliwością realizacji własnych celów biznesowych,
 • brakiem monotonii pracy, 
 • możliwością pokierowania swoją karierą w dowolny sposób,
 • możliwością wyboru miejsca pracy (jest to uzależnione od typu prowadzenia działalności),
 • swobodą w doborze współpracowników. 

Zalety związane z prowadzeniem własnej firmy uzależnione są również od zakresu jej działalności. Do plusów wyboru tej ścieżki zawodowej należy zaliczyć także możliwość odliczenia od podatku dochodowego różnych kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Takim kosztem jest np. Internet, który dla wielu biznesów jest niezbędny w prowadzeniu działalności. Jest to argument przemawiający za tym, że warto wybierać usługi przeznaczone dla firm. 

Przy zakładaniu danej firmy warto pamiętać, że jej sukces zależy nie tylko od dobrego biznesplanu i naszych cech osobowościowych, ale również od organizacji pracy. W praktyce samo założenie firmy jest dużo łatwiejsze niż znalezienie pracy na etacie – dlatego wiele osób decyduje się kroczyć tą ścieżką zawodową. O czym warto pamiętać, jeśli już założymy firmę? Przede wszystkim od organizacji miejsca pracy i zapewnieniu sobie podstawowych narzędzi do pracy. Mowa tu m.in. o internecie, bez którego większość działalności gospodarczych nie byłaby w stanie funkcjonować. Dobry internet do firmy powinien charakteryzować się szybkim i stabilnym łączem, bezpieczeństwem i niezawodnością. Wszystkie te kryteria spełnia internet UPC Biznes, który dostępny jest w trzech wariantach: 

 • Internet światłowodowy (Biznes Internet 400) do 400 Mb/s za 54,99 zł. 
 • Internet światłowodowy (Biznes Internet 600) do 600 Mb/s za 69,99 zł. 
 • Internet światłowodowy (Biznes Internet 1000) do 1000 Mb/s za 89,99 zł.

Dodatkowo warto mieć na uwadze, że wybierając internet w pakiecie wraz z telefonem i telewizją, możemy liczyć na lepszą ofertę. 

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej ma również wady, wśród których można wymienić m.in.:

 • brak urlopów pracowniczych, 

 • większe ryzyko niepowodzenia,  

 • nienormowane godziny pracy, które mogą negatywnie przekładać się na tzw. work-life balance,

 • odpowiedzialność prawna i finansowa. 

Różnice pomiędzy prowadzeniem własnej działalności gospodarczej a pracą na podstawie umowy o prace są zasadnicze. Zanim zdecydujemy się na konkretną ścieżkę kariery zawodowej, warto przyjrzeć się wadom i zaletom obu rozwiązań.

Tekst zewnętrzny, artykuł partnera