Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Efektywne zarządzanie bieżącymi środkami firmy

Własna działalność jest przede wszystkim źródłem zarobków, dlatego aby ją utrzymać i rozwijać należy efektywnie zarządzać bieżącymi środkami firmy. Trzymanie się stałych rozwiązań nie przyniesie wymiernych efektów. W tym celu warto śledzić rynek gospodarczy, analizować zmiany i działania konkurencji, by móc stworzyć własny plan i podjąć ryzyko inwestycji. Jak powinno wyglądać efektywne zarządzanie bieżącymi środkami firmy? Odpowiedź w artykule.

Jak firmy zarządzają swoimi środkami?

Zmiany na rynku kapitałowym zachodzą w bardzo szybkim tempie, co można zaobserwować na przestrzeni ostatnich 20 lat w Polsce. Dziś mamy dostęp do wielu produktów finansowych, które są dobrym sposobem na dodatkowe pomnażanie kapitału firmy. W dalszym ciągu dużą popularnością cieszą się rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (tzw. ROR), klasyczne i długoterminowe lokaty bankowe, czy depozyty jednodniowe (overnight). Jednak ich charakter długoterminowy i niska stopa oprocentowania nie pozwalają na osiąganie dużych zysków w krótkim terminie.

Dlatego firmy coraz częściej wybierają alternatywne sposoby pomnażania kapitału, takie jak obligacje skarbowe czy fundusze inwestycyjne.

Efektywne zarządzanie bieżącymi środkami firmy poprzez fundusz inwestycyjny

Jest to prosty i elastyczny sposób na zarabianie pieniędzy. Przedsiębiorstwo, które wybrało fundusz inwestycyjny, zaraz po podpisaniu umowy może dysponować ulokowanymi tam środkami pieniężnymi. Atutem funduszu jest możliwość wypłacania pieniędzy wraz ze zgromadzonym zyskiem w trakcie takiej inwestycji, w efekcie czego nie tracimy odsetek. Ten rodzaj inwestycji cechuje się dochodowością i jest dość łatwy w zarządzaniu bieżącymi środkami firmy. Pozwala na swobodne odkładanie w sposób regularny lub jednorazowy. Jest przeciwieństwem lokaty, która z reguły jest długoterminowa i niskooprocentowana i - co najważniejsze - nie pozwala na dysponowanie zgromadzonymi środkami w trakcie jej trwania.

Fundusz inwestycyjny a fundusz pieniężny

W dalszym ciągu istnieje błędne przekonanie, że fundusz inwestycyjny jest ryzykowny, gdyż wiąże się z zamrożeniem kapitału na długi okres. Dotyczy to jednak funduszy akcyjnych, a nie funduszy pieniężnych. Fundusze inwestycyjne cechują się większą rentownością w porównaniu z rocznym oprocentowaniem depozytu, ponadto mają płynność finansową zbliżoną do depozytów overnight. Wpłaconymi pieniędzmi przedsiębiorstwo może swobodnie obracać. Warto zaznaczyć, że wszyscy uczestnicy mają pewność otrzymania w pełni wypracowanego zysku z ulokowanych w funduszu pieniędzy.

Fundusz inwestycyjny może stanowić dodatkowe źródło zarobkowe dla przedsiębiorstwa. Co więcej, pozwala efektywne zarządzać bieżącymi środkami firmy. Nie utrudniają polityki przedsiębiorstwa i nie stanowią bariery w razie zapotrzebowania finansowego. Ten sposób inwestowania nie niesie za sobą ryzyka, jak w przypadku pozostałych produktów bankowych.