Poradnik Przedsiębiorcy

ESG – raportowanie niefinansowe w praktyce

22 czerwca 2021 konferencja online ESG – raportowanie niefinansowe w praktyce.

ESG – raportowanie niefinansowe w praktyce

Kryteria ESG (Environment, Social and Governance) odgrywają coraz ważniejszą rolę w budowaniu wartości przedsiębiorstwa i relacji z interesariuszami. Ujawnianie rozszerzonych informacji niefinansowych niesie wiele korzyści zarówno dla firm objętych tym obowiązkiem, jak i dla wszystkich zainteresowanych ich działalnością i uzyskiwanymi przez nie wynikami. 

Pozafinansowe aspekty działalności są ważną informacją zarządczą oraz wartościowe dla partnerów biznesowych i klientów, inwestorów i analityków, instytucji nadzorujących i regulatorów, ale także dla przyszłych pracowników i członków społeczności lokalnych, w których te firmy funkcjonują.

Świadomi wyzwań, jakie dla wielu organizacji niosą wymogi w zakresie ujawniania rozszerzonego zakresu informacji niefinansowych, przystąpiliśmy do zorganizowania wydarzenia poświęconego tej problematyce. 

Podczas konferencji zaprezentujemy obowiązki w aspekcie nie tylko wyzwań, ale przede wszystkim korzyści dla interesariuszy i szans dla samych raportujących podmiotów. Konferencja będzie doskonałą okazją do zapoznania się z aktualnym stanem rynku i przyszłymi trendami w zakresie ESG.

Nowe wymagania dotkną szeregu przedsiębiorstw, które dotychczas nie stosowały profesjonalnych metod zarządzania oraz raportowania kwestii społecznej odpowiedzialności, czy szerzej – podejścia do zrównoważonego rozwoju. 

W programie m.in.:

  • Kierunek i trendy ESG - co nas czeka w przyszłości?

  • Doświadczenia spółek w zakresie sprawozdawczości w kontekście danych niefinansowych/ ESG - jak przygotować odpowiedni raport ESG - case studies: Grupy CIECH SA, LPP, Santander Bank Polska.

  • Wymogi dotyczące raportowania w całym łańcuch dostaw – wpływ na wykonawców i podwykonawców

  • Wytyczne dotyczące raportowania kwestii praw człowiek, procedury należytej staranności i przeciwdziałanie korupcji .

Adresatami konferencji są m.in.:

  • Prezesi, Członkowie zarządów

  • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie i analizę ryzyka (kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, prawa człowieka, przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu)

  • Osoby odpowiedzialne za wdrażanie w firmach zasad społecznej odpowiedzialności i raportowanie społeczne

  • Osoby odpowiedzialne za zapewnienie zgodności działania firmy z przepisami prawa i dobrowolnie przyjętymi zobowiązaniami (compliance)

  • Biegli rewidenci

Organizator: Puls Biznesu

Program »