Poradnik Przedsiębiorcy

Estoński CIT – nowelizacja ustawy już wkrótce!

Estoński CIT jest formą opodatkowania wprowadzoną z początkiem bieżącego roku. Inaczej nazywa się go ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych. Jego celem było promowanie inwestycji i minimalizacja formalności przy rozliczeniu podatków. Ministerstwo Finansów zapowiada zmiany dotyczące tej formy opodatkowania od 2022 roku! Sprawdź, jak Estoński CIT ma się zmienić!

Estoński CIT – jak jest teraz?

Estoński CIT jest podatkiem dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych, których osobami są osoby fizyczne. Jego zasadniczym założeniem jest odroczenie opodatkowania podatkiem dochodowym aż do momentu wypłaty bądź dystrybucji zysku ze spółki. Limit przychodów, do jakiego można skorzystać z Estońskiego CIT-u, wynosi obecnie 100 mln zł.

Jednym z zasadniczych warunków korzystania z tej formy jest poniesienie określonych środków inwestycyjnych. 

Spółki akcyjne i spółki z o.o. mogą także korzystać z funduszu inwestycyjnego, który pozwala szybciej rozliczyć wydatki na cele inwestycyjne. Decydując się na takie rozwiązanie, spółki mogą korzystać z 9% stawki CIT oraz ulg na badania i rozwój (B + R) i IP Box.

Efektywna stawka Estońskiego CIT-u wynosi odpowiednio 25% dla małych firm i 30% dla większych. 

Estoński CIT – jak będzie?

Już w 2022 roku mają nastąpić znaczne zmiany w stosowaniu nowej formy opodatkowania, jaką jest Estoński CIT. Z ryczałtu od dochodów będa mogły korzystać: spółki kapitałowe, spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne. Co więcej, Ministerstwo Finansów zapowiada także zniesienie limitu przychodów, tj. 100 mln zł. Dzięki nowelizacji ustawy Estoński CIT będzie atrakcyjniejszy dla większej liczby podatników.

Od 2022 roku Estoński CIT będą mogły stosować:

  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

  • spółki akcyjne;

  • spółki kapitałowe;

  • spółki komandytowe;

  • spółki komandytowo-akcyjne.

Zamiast ponoszenia określonych środków inwestycyjnych, które nie będą już warunkiem do skorzystania z tej formy opodatkowania, wielkość inwestycji będzie wpływać na wysokość ryczałtu, tj. im większa inwestycja, tym mniejsza stawka. Efektywna stawka ma wynosić 20% niezależnie od inwestycji.

Od 2022 roku z funduszu inwestycyjnego będą mogły skorzystać także spółdzielnie, dla których wciąż nie przewiduje się możliwości korzystania z Estońskiego CIT-u