Poradnik Przedsiębiorcy

Faktura z błędem może być anulowana - warto wiedzieć

Kiedy koniecznie faktura korygująca?

W sytuacji, kiedy którykolwiek z ww. warunków nie zostanie spełniony, w celu naprawienia błędu sporządza się fakturę lub notę korygującą, w zależności od kategorii błędu i strony dokonującej korekty.

Anulowaniu nie podlegają zatem faktury posiadające błędne dane lub wartości. Podobnie, anulować nie można faktury, która już trafiła do obrotu prawnego, mimo, iż udokumentowane na niej zdarzenie nie doszło do skutku. W takim wypadku pozostaje tylko opcja skorygowania jej do zera, poprzez wystawienie faktury korygującej.

Anulowanie faktur elektronicznych

Orzecznictwo w sprawie anulowania faktur dotyczy w większości wyłącznie dokumentów wystawionych w wersji papierowej. Jednak przez wzgląd na rosnącą popularność elektronicznej siostry tradycyjnej faktury, wydaje się, iż prawo do anulowania powinno przysługiwać również w ich przypadku. Pogląd ten znajduje potwierdzenie w dostępnych już interpretacjach indywidualnych (np. interpretacja indywidualna z 21 grudnia 2010 roku, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPP1/443-1055/10-4/AP).

Podsumowując, mimo że w przepisach ustawy o VAT nie została przewidziana możliwość anulowania faktury, praktyka pozwoliła na wypracowanie orzecznictwa przychylnego dla takiego rozwiązania. Ważne jest jednak, aby dokument taki nie trafił do obrotu prawnego oraz dotyczył zdarzenia nieprawdziwego. Ponadto sprzedawca musi posiadać jego oba wystawione egzemplarze, a na anulowanej fakturze powinna znaleźć się odpowiednia adnotacja.