Poradnik Przedsiębiorcy

Fundusz mieszany - rozwiązanie dla stabilnego wzrostu?

Lokowanie środków na rynkach finansowych staje się coraz lepszą alternatywą dla osób, które szukają stabilnego miejsca do oszczędzania. Można tam znaleźć wiele instrumentów umożliwiających inwestowanie. Jednymi z bardziej popularnych są fundusze inwestycyjne.

Na rynku wyróżnia się ich kilka rodzajów, jednak podstawowym podziałem są fundusze otwarte i zamknięte. Jak w tym wszystkich się odnaleźć i co warto wiedzieć o funduszach, dowiesz się z dalszej części wpisu.

Czym są fundusze inwestycyjne?

Jak już wspomniano, fundusze można podzielić na otwarte i zamknięte. Ich różnica polega na możliwości zakupu aktywów. W pierwszym z nich próg wejścia rozpoczyna się od kilkuset złotych, a zakupu można dokonywać bez ograniczeń i w dowolnym momencie. Taki fundusz nie jest notowany na giełdzie, jednak kupowane tam aktywa są już na rynku. Drugie rozwiązane, tj. fundusze zamknięte charakteryzuje wysoki poziom pierwszej wpłaty. Może on wynosić kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy złotych. Samego zakupu można dokonać wyłącznie w określonych ramach czasowych, na przykład raz na kwartał. Taki fundusz jest już bezpośrednio notowany na giełdzie.

Zagłębiając się dalej w instrumenty finansowe, można wyróżnić fundusze takie jak:

  • akcyjne, są to fundusze oferujące pakiety akcji spółek działających na rynku. Mogą to być firmy z rynków rozwijających się lub bardziej stabilne istniejące już wiele lat. Taki pakiet będzie charakteryzował się dość dużym ryzykiem, jednak może przynieść zyski na poziomie nawet kilkudziesięciu procent rocznie. Inwestować można zarówno krótko, jak i długoterminowo.
  • obligacji, można tutaj wyróżnić polskie obligacje skarbowe i korporacyjne oraz ich zagraniczne odpowiedniki. Rynek obligacji jest bardziej stabilny i przy małym ryzyku, może zapewnić regularne wzrosty. Kupując takie aktywa, trzeba nastawić się na inwestycję na kilka lat.
  • krótkoterminowe dłużne, jest to rodzaj inwestycji, w której sprzedający zobowiązuje się do wykupu papierów wartościowych w określonym terminie i za ustaloną kwotę. Ten sposób może być stabilny i bezpieczny w przypadku zakupu obligacji skarbu państwa.
  • mieszane, stanowią one połączenie inwestycji w instrumenty o wysokim oraz niskim ryzyku. Zazwyczaj część funduszu opiera się na akcjach spółek, a reszta stanowi obligacje skarbowe. Pierwsza część akcyjna może mieć duże wahania, a druga będzie bezpieczna. W zależności od tego, czy wybrane zostaną fundusze stabilnego wzrostu, czy zrównoważone w pakiecie będzie znajdować się inna liczba akcji, a inna obligacji. Te różnice będą decydowały o stopniu ryzyka i możliwych zyskach z danego funduszu.

Jeżeli zainteresował Cię opisane wyżej rozwiązanie i chcesz z niego skorzystać, więcej informacji przeczytaj na tej stronie.  Znajduje się tam poszerzony katalog wraz ze wskazaniem konkretnych pakietów inwestycyjnych.

Zalety i wady funduszy mieszanych

Z uwagi na połączenie w funduszach mieszanych dwóch instrumentów giełdowych, jest to rozwiązanie stabilne. Pomimo możliwych dużych wahań na rynku akcji, obligacyjna część funduszu będzie chroniła część kapitału. Wybierając fundusz stabilnego rozwoju, część akcyjna będzie stanowiła do 40% portfela, więc większa część zainwestowanych środków będzie w bezpiecznych obligacjach. W przypadku wersji zrównoważonej akcje mogą stanowić nawet do 70% portfela. Możliwość większych zarobków jest jednoznaczna z dużo większym ryzykiem inwestora. Głównymi wadami funduszy mieszanych może być czas inwestycji, który wynosi do kilku lat oraz stosunkowo mały zarobek. Wybierając bardziej agresywne instrumenty, można liczyć na dużo większe zyski, jednak ryzyko jest też bardzo duże. Fundusze mieszane można zatem określić jako opcję pośrednią w dostępnych instrumentach.

Kto powinien skorzystać z funduszy mieszanych?

Jest to rozwiązanie dla osób, które chcą zarabiać na giełdzie i mogą ulokować swoje środki na okres kilku lat. Da to możliwość uzyskania lepszych efektów. Oferowane fundusze mieszane są często dostępne w polskim złotym, przez co inwestor nie jest narażony na zmiany walutowe. Dodatkowo istotne zmiany na rynku wywołane niespodziewanymi zdarzeniami, nie będą w znaczny sposób wpływały na portfel inwestora. Spowodowane to jest ulokowaniem części środków w bezpiecznych obligacjach.

Jak zainwestować w fundusze mieszane?

W przypadku funduszy bezpośrednio notowanych na giełdzie inwestować można poprzez konto maklerskie założone w jednym z banków lub poprzez dostępnych w Polsce brokerów giełdowych. To rozwiązanie sugerowane jest dla osób, które mogą poświęcić sporą część swojego czasu na analizę spółek i sytuacji na rynku. W przypadku inwestorów, którzy nie dysponują tak dużą ilością czasu, dostępne są firmy tworzące portfele inwestycyjne dla swoich klientów. Kupują one wskazaną liczbę jednostek danego aktywa i zarządzają nim, w porozumieniu z inwestorem. Ich zarobek często oparty jest na prowizji z wypracowanego dla klienta zysku. Dzięki takiemu rozwiązaniu można mieć większą pewność, że ruchy giełdowe będą podlegały ścisłej analizie. Takie rozwiązania są też wybierane przez większą liczbę osób, z uwagi na profesjonalną opiekę i obsługę.

Tekst zewnętrzny, artykuł partnera