Poradnik Przedsiębiorcy

Gdzie znaleźć i czego dowiesz się z numeru KRS?

Krajowy Rejestr Sądowy nie jest bazą danych, o której wiedziałoby wiele osób. W tym aspekcie częściej towarzyszy nam choćby numer NIP czy PESEL, który znajduje się na dowodzie osobistym każdego dorosłego Polaka. Czego dowiesz się z numeru KRS? Okazuje się, że zaskakująco dużo.

Czym wyróżnia się Krajowy Rejestr Sądowy?

Baza funkcjonuje już od 20 lat. Została wprowadzona do użycia 1 stycznia 2001 roku, jednak przygotowania do jej uruchomienia rozpoczęły się cztery lata wcześniej. Akt normatywny, który uregulował zakres KRS i jego kompetencje, to ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z 20 sierpnia 1997 roku.

Dane, które od 2001 roku są przechowywane w KRS to efekt „wchłonięcia” przez niego kilku innych rejestrów, w tym choćby rejestru stowarzyszeń, przedsiębiorstw państwowych, ale i rejestru handlowego, który - w różnych formach - funkcjonował na terenie Polski od 1919 roku, a więc w czasach, gdy odradzające się państwo dopiero się kształtowało.

Tak duża ilość baz danych, gdzie często można było odnaleźć dane, które choćby w części się dublowały, nie była zbyt przejrzysta ani dla ustawodawcy, ani dla obywateli. Właśnie dlatego zadecydowano o zintegrowaniu wszystkich tych rekordów i stworzeniu nowego, ujednoliconego KRS-u.

Ustawodawca zapewnił pełen dostęp do zawartych tam informacji każdemu obywatelowi Polski. W pierwszych latach działania Krajowego Rejestru Sądowego, by dotrzeć do interesujących nas danych, trzeba było przeglądać odpisy akt w wyszczególnionych Sądach Rejonowych, które miały dostęp do tej bazy. Stanowiło to spore utrudnienie dla osób, które mieszkały w dużej odległości od takich instytucji.

Jakie dane można odnaleźć w KRS?

Rejestr składa się z trzech zbiorów, które dotyczą zupełnie innych grup osób. W ramach KRS wyróżniamy rejestr przedsiębiorców, stowarzyszeń i organizacji zawodowych i fundacji, a od grudnia 2020 pojawił się też trzeci, nowy rejestr, gdzie gromadzone są dane o dłużnikach niewypłacalnych.
Każdy taki zbiór składa się z kilku działów tematycznych. Właśnie tutaj wychodzi ogrom informacji, jakie są przechowywane w KRS. Znajdziemy tu zarówno dane adresowe, jak i tak szczegółowe i cenne dane o strukturze firmy, wliczając w to choćby informacje o jej oddziałach i władzach.

Szczególnie interesująco - zwłaszcza dla osób działających w handlu - wyglądają dane o oficjalnych reprezentantach wyznaczonych przez firmy do zawierania umów biznesowych. To cenna wiedza, która może stanowić pierwszy krok do przygotowania dobrej oferty biznesowej.

W rejestrze KRS odnajdziemy też informacje o ewentualnych zarządach komisarycznych, jeśli jakaś firma została nimi objęta. Od grudnia 2020 roku w bazie można też odnaleźć informacje o dłużnikach niewypłacalnych. Zapis ten budził sporo kontrowersji, jednak ustawodawca zdecydował się go wprowadzić, by lepiej chronić przedsiębiorców, którzy zawierając umowę z takim podmiotem, ryzykowaliby utratę dużej ilości gotówki lub towaru.

Co, jeśli jakaś firma połączyła się lub podzieliła na kilka mniejszych spółek? Dzięki Krajowemu Rejestrowi Sądowemu prześledzimy taki proces od podszewki, a na dodatek dotrzemy do numerów NIP i wszystkich ważnych informacji o spółkach powstałych w wyniku takiego podziału.

W kolejnym z działów można znaleźć kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), które pozwolą jeszcze dokładniej profilować firmę. Dzięki tym informacjom możemy szybko dotrzeć do danych o tym, czym konkretna firma się zajmuje. Jest to też prosty sposób, by wyselekcjonować działalności do potencjalnej współpracy lub przedstawienia oferty, jaką prowadzimy w ramach swojej firmy. Można w ten sposób oferować na przykład usługi doradcze przy dofinansowaniach.

Gdzie można sprawdzić dane z bazy KRS?

Od kilku lat rejestr jest uwolniony i każdy - bez względu na miejsce przebywania - może zapoznać się z nim zdalnie, przez sieć, na przykład korzystając w tym celu z darmowej, ogólnodostępnej bazy ALEO.com. Można w ten sposób szybko dotrzeć do najważniejszych informacji, a także podejrzeć je w przejrzystej, czytelnej formie. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by szybko porównać uzyskane wyniki na przykład z bazą NIP, jaką serwis także wspiera.

Dostęp zdalny to ogromne ułatwienie zwłaszcza teraz, w erze pandemii koronawirusa, która mocno wpłynęła na naszą rzeczywistość w niemal każdym aspekcie. Nie ryzykujemy zarażenia, nie musimy też decydować się na długą, trwającą nawet kilka godzin podróż do właściwego Sądu Rejonowego.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości, które zarządza Krajowym Rejestrem Sądowym w Polsce, wciąż istnieje możliwość uzyskania dostępu do odpisów z rejestru w niektórych Sądach Rejonowych, bez konieczności korzystania z internetu.

W naszym kraju tylko 21 Sądów ma możliwość obsługiwania Krajowego Rejestru Sądowego. Ustawodawca skonstruował system w taki sposób, by w każdym województwie znalazł się co najmniej jeden taki sąd. W rejonach gęsto zaludnionych, a więc na przykład na Górnym Śląsku lub na Mazowszu, istnieje kilka sądów z dostępem do odpisów z KRS-u.

Tekst zewnętrzny, artykuł partnera.