Poradnik Przedsiębiorcy

Handel na Allegro - czy to już działalność?

Coraz więcej osób fizycznych decyduje się na prowadzenie handlu przez Internet, najczęściej wybierając w tym celu portal Allegro.pl. Jednak część z nich nie zdaje sobie sprawy z tego, że przy spełnieniu pewnych warunków takie prowadzenie sprzedaży może okazać się działalnością gospodarczą, co rodzi obowiązek odprowadzania podatków.

W celu określenia, czy handel na Allegro jest już działalnością gospodarczą warto w pierwszej kolejności dowiedzieć się czym właściwie jest działalność gospodarcza. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Sprzedaż na Allegro można zatem uznać za działalność gospodarczą w przypadku, gdy takie działanie jest nastawione na zysk, a także jeżeli znacząca jest liczba wykonywanych transakcji oraz ich ciągłość. Oznacza to również, że takie podmioty zobowiązane są do płacenia podatków z tego tytułu.

W przypadku kiedy organy podatkowe wykryją taką działalność, podmiot podlega odpowiedzialności karnej skarbowej, a także odpowiedzialności karnej z tytułu nieopłacenia należności publicznoprawnych. Stawka podatku wynosi wówczas 75% podstawy opodatkowania od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach (updof art. 30 ust. 1 pkt 7).

Wystawianie raz na jakiś czas przedmiotów na portalu aukcyjnym w celu odsprzedaży, według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie stanowi prowadzenia działalności gospodarczej, zatem nie rodzi to obowiązku opłacania podatków.