Poradnik Przedsiębiorcy

II edycja Trade & Customs Compliance Conference

Już 28 maja 2021r. odbędzie się II wiosenna edycja Trade & Customs Compliance Conference

WYZWANIA W ZARZĄDZANIU MIĘDZYNARODOWYM OBROTEM TOWAROWYM W 2021R.- BREXIT, E-COMMERCE, PODATKI, POCHODZENIE TOWARÓW. 

Tym razem tematem Konferencji są wyzwania w zarządzaniu międzynarodowym obrotem towarowym w 2021r. Jest to niezwykle istotne w ramach zachodzących przeobrażeń w zakresie obsługi celnej, w szczególności na rynku e-commerce oraz w kontekście Brexitu. Konferencja organizowana jest w formie hybrydowej – stacjonarnie w gmachu Warszawskiej Szkoły Zarządzania oraz online. Poziom merytoryczny spotkania gwarantują paneliści oraz goście honorowi, m.in.
James Hughes – Minister-Radca Handlowy Ambasady Wielkiej Brytanii w Polsce,
Tomasz Michalak – Ekspert Narodowy w Komisji Europejskiej w Brukseli,
Marek Tarczyński – Przewodniczący Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki,
Grzegorz Kozłowski – Dyrektor Departamentu Ceł w Ministerstwie Finansów,
Jacek Kroczyński – Naczelnik Wydziału w Departamencie Ceł Ministerstwa Finansów.

Nad poziomem Konferencji czuwa Rada Naukowa, której  przewodniczy prof. Wiesław Czyżowicz oraz partnerzy branżowi: Polska Izba Spedycji i Logistyki, ATNEO Doradztwo Cło Podatki Prawo, Kancelaria Doradcy Podatkowego Jacek Arciszewski, Last Mile Experts, Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania oraz Poradnik Przedsiębiorcy i Monitor Prawa Celnego i Podatkowego.

Odbiorcami konferencji jest kadra menadżerska w firmach zajmujących się produkcją i/lub międzynarodowym obrotem towarowym, pracownicy zespołów ds. importów/eksportów, agenci celni, logistycy, spedytorzy, branża e-commerce. 

Trade & Customs Compliance Conference jest cyklicznym projektem, mającym na celu integrację środowiska świata nauki i praktyki, ekspertów z uczelni, biznesu i administracji. Formuła konferencji pozwala na wspólną dyskusję, bezpośrednie przekazywanie wiedzy przez najlepszych w Polsce ekspertów, wymianę informacji i doświadczeń, jako najbardziej sprawdzona forma budowania kontaktów i szukania wspólnych, optymalnych rozwiązań dla biznesu. 

Zapisy na konferencję i kontakt: 

www.tcca.eu/konferencja

tel: + 48 602 698 952

e-mail: contact@customsacademy.pl