Poradnik Przedsiębiorcy

III deregulacja zawodów nadchodzi!

Do Sejmu trafił projekt III ustawy o deregulacji zawodów, będącej kontynuacją zmian w przepisach mających na celu ułatwienie dostępu do wykonywania określonych profesji.

30 maja 2014 roku przyjęty został II etap deregulacji uwalniający 91 zawodów, a nadchodzące zmiany w założeniu otworzą dostęp do kolejnych 101. Jakie profesje zostaną objęte III transzą deregulacji?

Jakich profesji dotyczy III deregulacja zawodów?

Obecnie trwający etap ułatwień w dostępie do wykonywania zawodów obejmie profesje głównie z branży górniczej - wydobywczej i geologicznej. Ze zmian ucieszą się również kandydaci startujący na stanowisko maklera papierów wartościowych oraz giełd towarowych, jak i aspirujący tłumacze przysięgli. III deregulacja zawodów obejmie też ochronę pożarniczą. Oprócz tego z uwagi na szybko postępujące zmiany społeczne zwrócono uwagę na konieczność ułatwienia dostępu do zawodów z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.