Inteligentne zarządzanie siecią i infrastrukturą IT

Wielkość tekstu:

Inteligentne zarządzanie siecią i infrastrukturą IT

W każdej firmie niezbędny jest system zabezpieczający, który zapewni bezpieczeństwo sieci, chroniąc przed złośliwym oprogramowaniem oraz bezpośrednimi atakami z Internetu. Stosowne zabezpieczenia należy dobierać, mając na uwadze profil firmy, uprawnienia i stanowisko użytkownika, jak również fakt, czy komputer jest urządzeniem stacjonarnym czy mobilnym.

Zapraszamy do dyskusji na temat zagrożeń, na które narażona jest firmowa sieć każdego dnia oraz sposobów wdrożenia pełnego systemu zabezpieczającego podczas konferencji Inteligentne zarządzanie siecią i infrastrukturą IT, która odbędzie się 17 kwietnia 2019 roku w Centrum Bankowo-Finansowym "Nowy Świat", w Warszawie.

Prelekcje podczas wydarzenia poprowadzą m.in.:

 • Krzysztof Szmigielski, kierownik sekcji informatyki w Szpital Wolski - "Zarządzanie infrastrukturą, monitorowanie systemów i sieci z wykorzystaniem technologii opensource". W wystąpieniu przedstawione zostaną alternatywne do komercyjnych rozwiązania oparte o technologie opensource umożliwiające zarządzanie infrastrukturą, monitorowanie systemów i sieci. Wszystko na "żywych" przykładach uruchomionych rozwiązań w środowisku sieciowym Szpitala Wolskiego.
 • mec. Katarzyna Lebiedowicz-Grzanka, radca prawny KLG Kancelaria - "Bezpieczeństwo biznesu w kontekście umów".
 • mec. Anna Matusiak-Wekiera, radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Anna Matusiak-Wekiera - "Incydenty bezpieczeństwa stanowiące naruszenie ochrony danych osobowych w świetle przepisów RODO". Celem wystąpienia jest przedstawienie klasyfikacji incydentu jako naruszenia ochrony danych osobowych oraz obowiązków, jakie RODO nakłada na administratorów danych w zależności od charakteru zaistniałego naruszenia ochrony danych. Omówiony zostanie obowiązek dokumentowania naruszeń, zgłaszania ich Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz informowania osób, których dane dotyczą. Ponadto poruszone zostaną kwestie ról i odpowiedzialności, jakie mogą zostać nałożone na służby IT w kontekście prawidłowego wykonania obowiązków RODO związanych z naruszeniem ochrony danych.
 • Bogdan Sobczak, IT Systems Analyst Engineer, ITCE Main Skanska IT Specialist w SKANSKA SA - "Bezpieczeństwo AD i bezpieczeństwo usług Exchange - dobre praktyki".

O czym będziemy rozmawiać?

Podczas konferencji Inteligentne zarządzanie siecią i infrastrukturą IT, poruszymy tematy:

1.Oprogramowań do zarządzania siecią i infrastrukturą IT:

 • sieci bezprzewodowe WLAN/ LAN/MAN/ radiowe/ światłowodowe lokalne i rozległe;
 • kształtowanie ruchu – QoS;
 • VPN - jak to działa?
 • zarządzanie systemami i aplikacjami;
 • automatyzacja procesów;
 • zarządzanie elementami sieciowymi;
 • zarządzanie usługami;
 • okablowanie strukturalne;

2. Monitorowania sieci, systemów i aplikacji:

 • centralne zarządzanie i kontrola;
 • analiza pracy urządzeń, monitorowanie obecność urządzeń podłączonych do gniazd abonenckich;
 • monitorowania kanałów i zarządzania warstwą fizyczną;
 • identyfikacja problemów związanych z wykorzystaniem pasma, przepływem danych, konfiguracją urządzeń, zakłóceniami radiowymi;
 • definiowanie parametrów pracy sieci;
 • generowanie szczegółowych raportów, dokumentów oraz alarmów;

3.Bezpieczeństwa:

 • bezpieczeństwo sieciowe i zasobów;
 • zintegrowane rozwiązania bezpieczeństwa;
 • firewall – kompleksowa ochrona przed atakami;
 • ciągłość działalności/przywracanie działania;
 • audyt i polityka bezpieczeństwa sieci;
 • zarządzanie tożsamością i kontrola dostępu;
 • ochrona antywirusowa;
 • bezpieczeństwo serwerów pocztowych.

Bieżąca lista prelegentów znajduje się na stronie wydarzenia.

Do kogo skierowana jest konferencja Inteligentne zarządzanie siecią i infrastrukturą IT?

Grupa docelowa wydarzenia Inteligentne zarządzanie siecią i infrastrukturą IT:

 • Prezesi i Członkowie Zarządu;
 • Dyrektorzy i Kierownicy Działów Bezpieczeństwa Informacji;
 • Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji;
 • Dyrektorzy i Kierownicy działów IT, bezpieczeństwa IT, bezpieczeństwa fizycznego;
 • Oficerowie bezpieczeństwa;
 • Szefowie ochrony;
 • Dyrektorzy i Kierownicy Działów: prawnych, ds. planowania strategii, ds. rozwoju;
 • Osoby odpowiedzialne za wybór i zakup rozwiązań i systemów z zakresu bezpieczeństwa i monitoringu sieci.

Na wydarzenie obowiązuję darmowa rejestracja.

Dla wyżej wymienionych osób, udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Uczestnikom gwarantujemy materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz możliwość konsultacji z ekspertami.

Do zobaczenia 17 kwietnia w Centrum Bankowo-Finansowym "Nowy Świat", w Warszawie!

Kontakt z organizatorem:
Daria Biernacka
mobile: +48/531 375 811
e-mail: daria.biernacka@pirbinstytut.pl

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów