Poradnik Przedsiębiorcy

Charakterystyka przedsiębiorstwa w biznesplanie - podstawowe informacje o firmie

Firma istniejąca na rynku - powinna szczegółowo opisać kadrę zarządzającą, ukazując doświadczenie zawodowe, wykształcenie, umiejętności oraz osiągnięcia, które mają kluczowe znaczenia dla powodzenia nowego przedsięwzięcia. Istotne tutaj jest wskazanie umiejętności wykorzystywania posiadanej wiedzy do osiągnięcia zamierzonych celów.

Nowe przedsiębiorstwo - musi skupić się na sumiennym opisaniu wszystkich umiejętności posiadanych przez właścicieli i kadrę zarządzającą. Wiadomo, że im lepsze zarządzanie, tym lepsze wyniki przedsiębiorstwa. W tym przypadku liczy się przede wszystkim zakres wiedzy jaką posiadają osoby odpowiedzialne za prowadzenie firmy oraz znajomość branży.

Opis przedsięwzięcia

Charakterystyka przedsiębiorstwa musi być wyjątkowo dokładnie opisana i w tym miejscu również należy podkreślać przewagę konkurencyjną, innowacyjność, a także dodatkowe korzyści oferowane dla klienta. Warto przy tym wykazać wpływ powyższych czynników na wzrost zyskowności. Należy skupić się na przewagach przedsiębiorstwa, które pozwolą w osiągnięciu sukcesu w związku z planowanym przedsięwzięciem. Warto wykazać się unikalnością lub konkurencyjnością pomysłu, usługi czy produktu. Dodatkowym atutem będą również innowacje i nowe technologie, które planuje się wdrożyć. Kolejność opisu przedsięwzięcia powinna wyglądać następująco:

  1. Opis produktu/ usługi- czyli co i dlaczego będzie ofertą przedsiębiorstwa. Należy podkreślić indywidualny charakter oraz zakres funkcjonalności jakie reprezentuje dany produkt lub usługa. Czy będzie lepszy, tańszy i lepiej dostępny od produktów konkurencji. Warto wskazać informację o uzyskanych pozwoleniach i koncesjach, kiedy są wymagane. Wszelkie informacje w tym obszarze powinny być rzeczowe i konkretne, a zarazem przekonujące inwestora.
  2. Realizacja- czyli w jaki sposób osiągniemy zamierzony pomysł. W przypadku produktu: jak będzie produkowany? Gdzie będzie sprzedawany? Komu będzie oferowany?

Lokalizacja i obszar działania

Należy na tym etapie opisać miejsce prowadzenia działalności, jego specyfikę oraz wskazać, czy spełnia wyznaczone standardy. Informacje istotne to przede wszystkim adres siedziby przedsiębiorstwa oraz miejsca prowadzenia działalności. Powinno się również określić obszar na jakim firma będzie oferować swoje usługi, zakres terytorialny po uwzględnieniu lokalizacji oraz odbiorców (pochodzenie klientów). W zależności od skali prowadzonej firmy, może ona funkcjonować na rynku lokalnym, krajowym bądź międzynarodowym.