Poradnik Przedsiębiorcy

Jak Polski Ład wpłynie na opodatkowanie najmu

Decydując się na wynajem mieszkań, podatnicy mieli dowolność formy opodatkowania osiąganych przychodów – skalę podatkową lub ryczałt. W ramach reformy „Polski Ład” opodatkowanie najmu będzie miało narzuconą odgórnie formę opodatkowania i wyboru już nie będzie. Jakie zmiany czekają podatników? W jaki sposób przebiegać będzie opodatkowanie najmu?

Opodatkowanie najmu do 2021 roku

Co do zasady do końca 2021 roku opodatkowanie najmu może być rozliczane na dwa sposoby: według zasad ogólnych lub ryczałtem.

Decydując się na opodatkowanie najmu na zasadach ogólnych, osiągane przychody z najmu mogą być pomniejszane o koszty związane z użytkowaniem mieszkania, jak np. koszty zaciągniętego na jego zakup kredytu, wyposażenie mieszkania, koszty remontu czy modernizacji, a także odpisy amortyzacyjne. Na podstawie tak ustalonego dochodu podatnicy zobowiązani są płacić podatek w wysokości 17% do kwoty 85 528 zł oraz 32% powyżej tej kwoty.

Opodatkowanie najmu po 2022 roku

Opodatkowanie najmu na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oznacza, że opodatkowaniu podlega przychód. W 2021 roku dostępne stawki ryczałtu wynoszą 8,5% od przychodu w wysokości do 100 tys. zł oraz 12,5 % od przychodu powyżej tej kwoty. Co prawda w tym przypadku stawka podatku jest niższa, jednak opodatkowaniu podlega cały przychód i brak jest możliwości obniżenia podatku o poniesione koszty związane z najmem mieszkania.

Opodatkowanie najmu w formie ryczałtu wyklucza skorzystanie z kwoty wolnej od podatku, która od stycznia 2022 roku ma wynieść 30 tys. zł.
Opodatkowanie najmu ryczałtem może spowodować sytuację, w której mimo faktycznej straty z najmu wynajmujący będzie musiał zapłacić podatek (ryczałt) od przychodu (czynszu) płaconego przez najemcę.
Od roku 2022 opodatkowanie najmu prywatnego na zasadach ogólnych nie będzie możliwe. Jedyną dostępną formą opodatkowania będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych