Poradnik Przedsiębiorcy

Jak założyć zakład kosmetyczny - praktyczne wskazówki

Zakład kosmetyczny - z VAT czy bez VAT?

W przypadku prowadzenia salonu kosmetycznego bardziej opłacalne dla przedsiębiorcy będzie wybranie zwolnienia z VAT. Wynika to z faktu, że kosmetyczka świadczy usługi w większości na rzecz podmiotów, które nie są podatnikami VAT (osoby prywatne). Warto zaznaczyć, że korzystając ze zwolnienia z VAT ze względu na limit obrotów wynosi on 200 tys. złotych - do takiej kwoty podatnik może być zwolniony z VAT.

Uwaga!

Od stycznia 2015 w zakładach kosmetycznych obowiązkowo musi się znaleźć kasa fiskalna. Przedsiębiorcom, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie na kasie fiskalnej, przysługuje ulga na zakup kasy.

Sprawdź jak sprawnie i tanio prowadzić księgowość firmy za pośrednictwem systemu księgowości on-line wfirma.pl

Składki ZUS dla zakładu kosmetycznego

Rozpoczynając prowadzenie salonu kosmetycznego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub należąc do spółki, podatnik ma obowiązek zgłosić się do ubezpieczeń w ZUS.

Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej 7 dni po założeniu działalności, we właściwym wg miejsca zamieszkania oddziale ZUS, na druku ZUS ZUA (jeżeli salon kosmetyczny jest jedynym miejscem pracy podatnika) lub ZUS ZZA (jeżeli oprócz salonu pracuje jeszcze w innym miejscu i podlega jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu).

W przypadku spółki każdy wspólnik opłaca składki na własne ubezpieczenie.

Informację o wyliczonych składkach na ubezpieczenia dostarcza się w deklaracji rozliczeniowej (formularz ZUS DRA).

Przedsiębiorcy, którzy dopiero zaczynają prowadzenie zakładu kosmetycznego jako jednoosobowa działalność gospodarcza, mają prawo do skorzystania z preferencyjnych składek ZUS przez okres 24 (pełnych) miesięcy. Dzięki temu, przez dwa lata będą opłacać obniżone składki na ubezpieczenie społeczne (bez dobrowolnego chorobowego). Podatnicy korzystający z preferencyjnych składek ZUS nie odprowadzają także składek na Fundusz Pracy. 

Konto firmowe dla zakładu kosmetycznego

W polskim prawie nie jest wymagane od przedsiębiorcy, aby zakładał osobne konto firmowe. Z pewnością jednak, prowadząc salon kosmetyczny, warto założyć konto firmowe. Zdecydowanie ułatwi to późniejsze rozliczenia. Dodatkowo konto firmowe warto posiadać z uwagi na limit transakcji gotówkowych, który obecnie wynosi 15 tys. zł. Według przepisów przyjmowanie płatności związanych z działalnością gospodarczą powinno odbywać się za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy zawsze wtedy gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł

Zakładając konto firmowe dla zakładu kosmetycznego, należy przedłożyć w wybranym przez siebie banku:

  • zaświadczenie (albo ksero i oryginału do wglądu) o wpisie do centralnej ewidencji działalności gospodarczej,

  • dowód osobisty,

  • pieczątkę firmową,

  • złożenie wzorów podpisów osób dysponujących kontem. 

W przypadku spółki prawa handlowego, zakładającej konto bankowe dla zakładu kosmetycznego, wymagane są dodatkowo:

  • akta zawiązania spółki,

  • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON oraz aktualny odpis KRS.

Jak założyć zakład kosmetyczny - warunki lokalowe

Chcąc prowadzić zakład kosmetyczny w wynajmowanym przez siebie lokalu czy budynku, podatnik musi się upewnić, czy w ogóle ma do tego prawo. Aby to zrobić, należy skontaktować się z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej (którym najczęściej jest starosta albo prezydent miasta). Jeżeli budynek lub lokal jest własnością podatnika, ma on pełne prawo do prowadzenia tam zakładu kosmetycznego.