Poradnik Przedsiębiorcy

Jednolity plik kontrolny w podatku dochodowym również co miesiąc?

W roku 2023 planuje się obowiązek wysyłki JPK z księgi przychodów i rozchodów co miesiąc do urzędu – tak jak robi się obecnie z JPK_V7 dla celów rozliczenia z podatku VAT. Zobaczmy, jakie są plany rządu na jednolity plik kontrolny w podatku dochodowym.

Raportowanie wysokości dochodu na bieżąco, czyli jednolity plik kontrolny w podatku dochodowym

Planuje się, by dokonać kolejnych zmian w rozliczeniach przedsiębiorców w zakresie comiesięcznych obowiązków. Obecnie przedsiębiorcy co miesiąc wysyłają JPK_V7, czyli jednolity plik kontrolny, który zastąpił deklarację VAT-7 i plik JPK VAT. Od roku 2023 planuje się, by również w ten sposób przesyłać jednolity plik kontrolny w podatku dochodowym. W tym momencie przedsiębiorcy mają już obowiązek prowadzenia jednolitego pliku kontrolnego dla księgi przychodów i rozchodów, jak i dla ewidencji przychodów, jeżeli rozliczają się ryczałtem. Jednak nie muszą go wysyłać co miesiąc do urzędu, a jedynie przy ewentualnej kontroli, czyli na żądanie urzędu.

Co oznaczać będzie jednolity plik kontrolny w podatku dochodowym?

Obowiązek wysyłki jednolitego pliku kontrolnego w podatku dochodowym oznacza, że urząd będzie miał informacje o przychodach i kosztach na bieżąco, a także będzie mógł wstępnie określić wysokość zaliczki na podatek dochodowy. Obecnie nie ma takich danych na bieżąco.

Wprowadzenie jednolitego pliku kontrolnego w podatku dochodowym jest kolejnym etapem cyfryzacji rozliczeń podatkowych przedsiębiorców, zautomatyzowania procesu i przyspieszenia weryfikacji firm, które naruszają zasady prawidłowości rozliczeń.

Niewykluczone, że obowiązek comiesięcznej wysyłki jednolitego pliku kontrolnego w podatku dochodowym obejmie zarówno podatników CIT, czyli m.in. spółki z o.o., jak i małe, jednoosobowe firmy. Jak będą wyglądały ostateczne obowiązki, okaże się, gdy pojawią się szczegółowe projekty przepisów w tym zakresie.