Poradnik Przedsiębiorcy

Konferencja "Wpływ technologii na kondycję przedsiębiorstw" odbędzie się 17 stycznia w Warszawie

Wpływ technologii na kondycję przedsiębiorstw – systemy ERP i CRM

Systemy ERP i CRM, nie tylko poprzez optymalizację pracy przedsiębiorstw, ale przede wszystkim dzięki zinformatyzowaniu zachodzących w firmie procesów przekładają się na zadowolenie klientów. Decyzja o wszelkich zmianach w przedsiębiorstwie, w tym m.in. o wdrożeniu danego systemu wymaga rozważenia przez firmę zarówno zalet jak i wad – co też jest celem konferencji, która odbędzie się 17 stycznia 2017 roku w Warszawie.

Zagadnienia tematyczne konferencji:

I. ERP - platforma dla rozwoju - wiele twarzy ERP:

1.Rozwój firmy i zwiększanie wydajności:

 •  wsparcie kluczowych procesów biznesowych
 •  optymalizacja wykorzystania zasobów
 •  zarządzanie finansami i zasobami ludzkimi
 •  zarządzanie marketingiem, sprzedażą i serwisem
 •  obieg dokumentów
 •  zarządzanie produkcją i zaopatrzeniem
 •  zarządzanie transportem, logistyką i magazynem

2. Dostępność i bezpieczeństwo - nowe możliwości i funkcjonalność ERP

 •  konieczność czy moda - mobilny system ERP
 •  wydajnie i skutecznie - ERP w chmurze

3. Jak to zrobić? - czyli sukces wdrożenia

II. CRM - integralna część systemu. Wyzwania dla CRM:

1. Skuteczna komunikacja - zastosowanie i możliwości systemu CRM

 •  utrzymanie i automatyzacja relacji z klientem / kontrahentem (komunikacja, automatyzacja, analiza)
 •  optymalizacja działań marketingowych - prognozowanie i kluczowe decyzje
 •  automatyzacja sprzedaży i usług
 •  automatyzacja transakcji finansowych
 •  profilowanie klienta
 •  raportowanie, analiza i kontrola
 •  CRM, a zarządzanie wiedzą

2. Funkcjonalność i bezpieczeństwo

 •  dostępność informacji - mobilny CRM
 •  wydajnie i skutecznie - CRM w chmurze

3. Jak to zrobić? - czyli sukces wdrożenia i integracji

Do bezpłatnego udziału w konferencji zapraszamy:

sesja ERP:

 •  kadra zarządzająca oraz osoby odpowiedzialne za rozwój, innowację oraz organizację firmy
 •  osoby odpowiedzialne za wybór, zakup i wdrożenie nowych systemów i technologii
 •  dyrektorzy ds. produkcji, rozwoju, inwestycji, infrastruktury
 •  operacyjna kadra kierownicza działów produkcyjnych, technicznych
 •  osoby odpowiedzialne za planowanie produkcji, szefowie służb utrzymania ruchu,
 •  inżynierowie, technolodzy, specjaliści ds. zarządzania jakością.
 •  menedżerowie biorący udział w ustalaniu kształtu procesów, osoby odpowiedzialne za
 •  definiowanie strategii działania organizacji, menedżerów IT
 •  przedstawiciele instytucji i przedsiębiorstw zainteresowani zwiększeniem wydajności

sesja CRM:

 • przedstawiciele zarządu, dyrektorzy i kierownicy zarządzający działami: marketingu, sprzedaży, handlowego, IT, BOK
 • osoby odpowiedzialne za komunikację wewnętrzną w firmie

REJESTRACJA