Poradnik Przedsiębiorcy

Kiedy NIP a kiedy PESEL w rozliczeniu PIT?

Przy rozliczeniu PIT, często nie lada problem stanowi uzupełnienie numeru identyfikatora podatkowego. Kiedy należy wpisać NIP, a kiedy PESEL?

W rozliczeniu deklaracji PIT podatnik ma obowiązek wpisania odpowiedniego numeru identyfikatora podatkowego. Podatnicy są identyfikowani za pomocą albo NIP, albo PESEL. Numerem PESEL posługują się osoby objęte rejestrem PESEL, które nie prowadzą działalności gospodarczej, nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT, płatnikami podatków lub składek ZUS. Pozostali są zobowiązani do posługiwania się NIP-em. Podział ten wydaje się prosty i oczywisty ale praktyka pokazuje, że wielu rozliczających się, często myli te dwa, z pozoru odmienne numery.

Najwięcej problemów mają z pewnością byli przedsiębiorcy, którzy dokonując rozliczenia za rok 2012 w którym prowadzili własny biznes, a zawiesili go przed złożeniem rozliczenia podatku dochodowego.Często w takich sytuacjach podają błędny numer, zapominając, że w deklaracji należy wpisać identyfikator, właściwy dla okresu wykonywania działalności gospodarczej. Bez znaczenia jest tu fakt, że firma już nie istnieje. To samo tyczy się odwrotnych sytuacji, kiedy przedsiębiorca wpisuje NIP w deklaracji za rok 2012, a firmę założył w 2013 roku lub w ubiegłym roku działalność była zawieszona.

Problematyczna dla przedsiębiorcy jest również sytuacja, kiedy opłaca ryczałt od przychodów z tzw. prywatnego najmu. W ten sposób zarobkujący podatnik nie jest traktowany jako wykonujący działalność gospodarczą, nie musi posiadać NIP. Należy jednak zastrzec, że dotyczy to osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT, nie należą do płatników podatków lub płatników składek ZUS.

Za wpisanie lub używanie niewłaściwego identyfikatora podatkowego, kar raczej nie należy się spodziewać. Teoretycznie osoba, która posłuży się NIP-em zamiast PESEL-em podlega karze grzywny. W praktyce raczej znikome jest ryzyko pociągnięcia do odpowiedzialności karno-skarbowej za wpisanie w zeznaniu numeru PESEL, a nie NIP. Z kolei niepodanie przez podatnika numeru identyfikacji podatkowej lub podanie numeru nieprawdziwego jest bowiem wykroczeniem skarbowym. Urzędnicy jednak powinni traktować takie uchybienia w kategorii pomyłki, a nie wykroczenia skarbowego. Intencją organów podatkowych nie jest karanie, lecz dbałość o jakość danych oraz prawidłową identyfikację podatników.