Poradnik Przedsiębiorcy

Kompleksowe zarządzanie ryzykiem korporacyjnym - jak przebiega?

Efektywne zarządzanie ryzykiem ma ogromne znaczenie w kontekście realizacji strategii przedsiębiorstwa. Odpowiednio przeprowadzone pozwala jednocześnie na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. W polskich firmach to stosunkowo nowe zagadnienie, które często nie jest pojmowane do końca właściwie. Warto więc przyjrzeć się mu bliżej, aby poznać jego istotę i zrozumieć na czym dokładnie polega. Co zatem warto wiedzieć o zarządzaniu ryzykiem korporacyjnym?

Koncepcje zarządzania ryzykiem

W procesie zarządzania ryzykiem w firmie, samo ryzyko może być pojmowane dwojako: negatywnie bądź neutralnie. Co to oznacza? Koncepcja negatywna zakłada, że ryzykiem są operacje, które nie mają szans powodzenia. Neutralna definiuje zaś, ryzyko jako możliwość, której wynik jest nieznany. W tej koncepcji ryzyko jest więc zarówno zagrożeniem, ale i szansą. Nieznajomość wyniku nie oznacza bowiem, że będzie on gorszy od zakładanego. 

Jakie formy przyjmuje zarządzanie ryzykiem?

Do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie można podejść na dwa sposoby: realizując go w postaci audyt lub proces. W przypadku audytu, zarządzanie ryzykiem sprowadza się do wykonywania okresowych przeglądów wszelkich możliwych aspektów ryzyka. Na jego podstawie wystawia się później rekomendacje. Wydaje się jednak, że podejście do zarządzanie ryzykiemjako procesu, jest o wiele lepszym rozwiązaniem. Mimo że wymaga stworzenia struktur, które będą identyfikować i monitorować ryzyko, co może wydawać się bardziej kosztowne, w rzeczywistości przynosi więcej zysków. Systematyczny nadzór pozwala “trzymać rękę na pulsie”, a w razie potrzeby szybko reagować. 

Zarządzanie ryzykiem - warto wiedzieć

Najważniejsze etapy zarządzania ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem składa się z czterech, kluczowych etapów. Zalicza się do nich:

  • rozpoznanie ryzyka - identyfikacja zagrożeń to pierwszy krok, do tego celu często wykorzystuje się listy, które uwlęgniają najistotniejsze czynniki mogące wpłynąć na realizację celów strategii rozwoju firmy.
  • analizę ryzyka - zarówno jakościową, jak i ilościową
  • planowanie reakcji na ryzyko - w tym przypadku wyróżnia się 4 rodzaje strategii: unikanie, przeniesienie, łagodzenie i akceptację
  • monitorowanie ryzyka - odnosi się zarówno do prowadzenia systematycznej dokumentacji, jak i sporządzania przeglądów oraz weryfikacji skuteczności podejmowanych działań.

Zarządzanie ryzykiem - jakie korzyści przynosi?

Efektywne zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie może przynieść mnóstwo korzyści. Zalicza się do nich m.in.ograniczenie kosztów prowadzenia działalności. Jest to możliwe dzięki identyfikacji obszarów, które mają negatywny wpływ na funkcjonowanie organizacji. Diagnoza problemu to dopiero pierwszy krok, następnie należy znaleźć sposoby na ich naprawdę. Co istotne, nawet niewielkie strumienie nieefektywności mają znaczenie. Po ich zsumowaniu często okazuje się, że generują duże straty, zwłaszcza gdy przyjrzymy się im w rozliczeniu rocznym.

Polepszenie wyników finansowych jest możliwe również dzięki usprawnieniu realizowanych działań. W tym kontekście zarządzanie ryzykiem nierzadko sprowadza się do poprawy standardów zarządzania. Prawdopodobnie znaczną część procedur można uprościć, a działania ustandaryzować. Pozwoli to jednocześnie na szybsze wykonywanie zadań i zdefiniowanie obowiązków pracowników.

Zarządzanie ryzykiem w dużej mierze odnosi się do planowania. Dzięki temu możliwe jest wskazanie kwestii, które mają kluczowe znaczenie dla prowadzonej działalności. To jednocześnie zwiększa szansę na uniknięcie nieprzyjemnych niespodzianek, np. kar za niedotrzymanie warunków kontraktu.

Wśród innych korzyści zarządzania ryzykiem korporacyjnym wskazać można chociażby poprawę efektywności wew. kontroli, lepsze wykorzystywanie nowych okazji biznesowych czy poprawę współpracy między działami w firmie. Jak więc widać powodów do wdrożenia zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie jest bardzo wiele. 

Czy warto?

Zarządzanie ryzykiem często postrzegane jest zbyt wąsko, jako działania, które mają zapobiec stratom finansowym przedsiębiorstwa, a powinno odnosić się do całej organizacji. Co więcej, zdarza się, że oczekiwania względem zarządzania ryzykiem są zbyt wysokie. Uruchomienie tego systemu nie wyeliminuje wszystkich problemów w firmie. Z pewnością jednak pomoże organizacji ustrzec się przed ich znaczną częścią i jednocześnie ograniczyć istniejące ryzyko do akceptowalnego poziomu.

 

Tekst sponsorowany, artykuł partnera