Poradnik Przedsiębiorcy

Konferencja FRONT EDGE Innovation & Leadership Summit już niedługo!

FRONT EDGE Innovation & Leadership Summit

Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie łączące perspektywę kultury innowacji i nowoczesnego przywództwa, czyli FRONT EDGE Innovation & Leadership Summit! Innowacyjność oraz przywództwo to największe wyzwania współczesnych organizacji biznesowych. 

Kultura innowacji wpływa bezpośrednio na efektywność biznesową, czyli zasadniczy cel funkcjonowania organizacji. Budowanie kultury innowacji nie jest możliwe bez przywództwa wzrostu - nowoczesnego podejścia do zarządzania opartego na budowaniu silnych, twórczych, autonomicznych i samoorganizujących się zespołów. 

FRONT EDGE Innovation & Leadership Summit – goście

Wśród Gości Specjalnych:

  • Jacek Santorski (psycholog biznesu)
  • prof. Ryszard Tadeusiewicz (b. rektor AGH)
  • Jan Sanejko (kompozytor)

W czasie konferencji spotkamy się z ekspertami i praktykami z organizacji, które świadomie wdrażają i rozwijają kulturę innowacji. Będziemy dzielić się wiedzą na temat innowacji i przywództwa, dobrymi praktykami, case studies i wreszcie upadkami i porażkami, z których wynosimy najważniejsze lekcje.

Tematy przewodnie II-giej edycji FRONT EDGE Innovation & Leadership Summit:

  • Siła kultury innowacji
  • Przywództwo wzrostu
  • Technologie przyszłości
  • Proces twórczy w rozwoju produktu i usług
  • Agility

Pierwszy dzień to interaktywne warsztaty w 4 ścieżkach tematycznych:

1. Organization Design

Warsztat I. Jak budować kulturę innowacji w organizacji? Dowody, przykłady, pomysły

Warsztat II. Employee Experience Management – zarządzanie oraz projektowanie doświadczeń pracownika jako innowacyjne podejście w kształtowaniu kultury organizacyjnej

2. Leadership & Talent Development

Warsztat I. Talenty w zespołach – jak z nich korzystać?

Warsztat II. Budowanie strategii managera – jak ją stworzyć w oparciu o wartości, z jakich narzędzi warto korzystać?

3. Product Development

Warsztat I. Event Storming

Warsztat II. Mapowanie ekosystemu użytkownika

4. Service Design

Warsztat I. Visual Thinking, czyli jak lepiej myśleć, podejmować decyzje i komunikować się z innymi

Warsztat II. Employee Journey Mapping (EJM)

Drugiego dnia będziemy uczestniczyć w prelekcjach i panelach eksperckich, sesjach inspiracji, dyskusjach one-to-one oraz debatach, których tematyka skupia się na elementach budujących kulturę innowacji, tj: przywództwo wzrostu, zwinne zarządzanie organizacją, bezpieczeństwo emocjonalne pracowników, autonomia, kreatywność, samoorganizacja. Poznamy też case studies firm, które wdrażają innowacje oraz dowiemy się jak budować konkurencyjność biznesową opartą na innowacyjności. 

FRONT EDGE Innovation & Leadership Summit to dwa dni intensywnej wymiany wiedzy i doświadczeń oraz doskonała okazja do poznania najlepszych praktyk i efektywnych rozwiązań! 

Więcej informacji na stronie wydarzenia