Poradnik Przedsiębiorcy

Konferencja Pracownicze Plany Kapitałowe - nowe wymogi

Konferencja Pracownicze Plany Kapitałowe - nowe wymogi

Konferencja Pracownicze Plany Kapitałowe odbędzie się już 7 czerwca 2019 roku w Warszawie w Hotelu Intercontinetal.

Konferencja Pracownicze Plany Kapitałowe – program

W programie konferencji:

 • Zasady ogólne stosowania ustawy o PPK – Ewa Buchowiecka

 • Podmiot zatrudniający

 • Pracodawcy wyłączeni ze stosowania ustawy

 • Osoby zatrudnione

 • Kiedy i dla kogo obowiązek utworzenia PPK?

 • Przekazywanie wpłat do PPK

 • Wpłaty od państwa

 • Wpłaty osób zatrudnionych

 • Wpłaty finansowane przez pracodawcę

 • Rozwiązanie antykryzysowe

 • Zwolnienie z finansowania przez pracodawcę wpłat do PPK

 • Obowiązki informacyjne i administracyjne pracodawcy

 • Wybór instytucji finansowej – Katarzyna Ziólkowska

 • Podpisanie umowy o zarządzanie PPK

 • Podpisanie umowy o prowadzenie PPK

 • Terminy zawarcia umów o zarządzanie i prowadzenie PPK

 • Zmiana instytucji finansowej

 • Uczestnictwo osób zatrudnionych w PPK

 • Rezygnacja pracownika z dokonywania wpłat do PPK

 • Wznowienie dokonywania wpłat do PPK

 • Złożenie przez pracownika wniosku o dokonywanie wpłat

 • Co się dzieje z PPK w przypadku zmiany pracodawcy

 • Inwestowanie środków w PPK

 • Dysponowanie oszczędnościami

 • Wypłata środków przed ukończeniem 60. roku życia

 • Dysponowanie oszczędnościami po ukończeniu 60 lat

 • Dziedziczenie środków i ich podział w przypadku śmierci uczestnika PPK

 • Podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa

 • Nadzór nad funkcjonowanie PPK – dr Marcin Wojewódka

 • Sankcje

 • kontrola wykonania przez podmioty zatrudniające obowiązków związanych z tworzeniem PPK

 • odpowiedzialność za naruszenie obowiązku zawarcia umów i nieprowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK

 • odpowiedzialność za niedokonywanie wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie

 • skutki nakłaniania do rezygnacji z PPK

Prowadzący:

 • Ewa Buchowiecka
 • Katarzyna Ziółkowska
 • Dr Marcin Wojewódka

Cena (890 PLN + VAT/os) zawiera:

 • materiały konferencyjne

 • notatnik, długopis i torby

 • przerwy kawowe

 • lunch

 • certyfikat

UWAGA! Ceny promocyjne!

Dla pierwszych 15 osób 790 PLN + VAT/os

Rejestracji na konferencję można dokonać na stronie: Konferencja Pracownicze Plany Kapitałowe - nowe wymogi. Oszczędzać czy nie?