Poradnik Przedsiębiorcy

Korekta kosztów nie obowiązuje od 2016 roku

1 stycznia 2016 roku zniknął obowiązek korygowania kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, gdy nie został dochowany termin płatności. Obecnie korekta kosztów została zniesiona. Dowiedz się, z czym wiąże się koniec korekty kosztów i jakie zmiany spowodował.

Korekta kosztów - na czym polegała?

Korekta kosztów obowiązywała do końca 2015 roku. Podatnicy, którzy nie uregulowali kwoty należności z faktury, zobowiązani byli do zrobienia korekty kosztów uzyskania przychodów. Korekta ta zależna była od terminu płatności umieszczonego na fakturze lub innym dokumencie księgowym. Jeśli termin płatności wynosił:

  • mniej niż 60 dni, podatnik musiał dokonać zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, w którym upływa 30 dni od terminu zapłaty;

  • więcej niż 60 dni, podatnik musiał dokonać zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów w 90. dniu od dnia zaliczenia tej kwoty do kosztów podatkowych.

W związku z powyższym, jeśli podatnik w wyznaczonym terminie nie zapłacił kontrahentowi, wydatek ten wyksięgowywany był z kosztów podatkowych. Natomiast po uiszczeniu zapłaty można było ponownie zaliczyć go do kosztów uzyskania przychodu.

Korekta kosztów w przepisach przejściowych

Ustawodawca przewidział również przepisy przejściowe dotyczące korekty kosztów, gdyż wydatki poniesione na przełomie roku mogły powodować pewne niejasności. Jak należy postąpić w sytuacji, gdy dokument zakupu dotyczył 2015 roku, jednak nie został opłacony, a korekta kosztów z tego tytułu przypadałaby na 2016 rok? Otóż od takiego wydatku nie należy dokonywać korekty kosztów.

Przykład 1.

Podatnik nabył towary handlowe 12 grudnia 2015 r. Faktura zakupu została wystawiona 12 grudnia 2015 roku, zaś termin płatności wynosił 30 dni (do 11 stycznia 2016 r.). Zapłata za fakturę została dokonana dopiero 15 marca 2016 roku.

Ze względu na fakt, że korekta kosztów przypada dopiero na 2016 rok, nie należy jej dokonywać, ponieważ, jak już zostało wcześniej wspomniane, od 1 stycznia przepis ten nie ma już zastosowania.

Jeśli zaś przedsiębiorca dokonał zakupu w 2015 roku i w tym samym roku dokonana została korekta kosztów, a podatnik uregulował należność w 2016 roku, po opłaceniu wydatku możliwe jest ponowne zaliczenie go do kosztów podatkowych.

Przykład 2.

Przedsiębiorca nabył towary handlowe 23 listopada 2015 roku. Faktura zakupu została wystawiona 23 listopada, a termin płatności faktury wynosił 5 dni (do 28 listopada 2015). Jednak faktura została opłacona dopiero 15 stycznia 2016 roku.

W tym przypadku termin płatności jest krótszy niż 60 dni. W związku z tym, jeśli wydatek nie został uregulowany po 30 dniach, konieczna jest korekta kosztów w grudniu. Natomiast po opłaceniu tego wydatku przedsiębiorca może ponownie fakturę tę ująć w kosztach.

Obecnie korekta kosztów nie dotyczy wydatków poniesionych w 2016 roku. Jednak podatnicy nadal muszą pamiętać o rozliczaniu płatności związanych z wydatkami. Bowiem podatkowy okres przedawnienia wynosi 5 lat. W związku z czym podczas kontroli organy podatkowe mogą sprawdzać księgi za lata 2013, 2014 i 2015 , a w okresie tym korekta kosztów jeszcze obowiązywała.