Poradnik Przedsiębiorcy

Koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności w KPiR

Odliczenie podatku VAT od wydatków poniesionych przed rozpoczęciem działalności

Podatnicy, którzy zamierzają odliczać podatek VAT od niektórych wydatków zakupionym przed rozpoczęciem działalności muszą złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Dopiero po zarejestrowaniu się jako czynny podatnik VAT można dokonać odliczenia podatku naliczonego. Przy czym należy pamiętać, że podatek VAT można odliczyć tylko od faktur otrzymanych do dwóch okresów (miesięcy/ kwartałów) wstecz. Przy rozliczeniu miesięcznym, jeżeli działalność rozpoczęto w maju, to odliczenia można dokonać od faktur otrzymanych w marcu, kwietniu lub maju.

W przypadku gdy koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności wystąpiły jeszcze wcześniej, istnieje sposób na odzyskanie VAT w postaci kwartalnego rozliczania z VAT. Wtedy też okres wstecz wydłuża się do pół roku.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 7 stycznia 2014 r. (sygn. ITPP1/443-1031/13/MS) orzekł:

(...) Nie można jednak zgodzić się z Pani stanowiskiem, że w przypadku kiedy dokona Pani rejestracji jako podatnik VAT czynny dopiero w marcu 2014 r., to prawo do obniżenia podatku należnego za poprzednie miesiące - w tym dokonane w listopadzie 2013 r. - może być zrealizowane w pierwszej deklaracji VAT-7 składanej po zarejestrowaniu tj. w deklaracji za marzec 2014 r. pod warunkiem wystąpienia podatku należnego. Skoro bowiem z opisu przedstawionego we wniosku nie wynika, że zamierza Pani składać deklaracje podatkowe za okresy kwartalne, to również w takim przypadku, będzie miała Pani prawo wykazać podatek VAT naliczony wynikający z faktury dokumentującej zakupy dokonane przed rejestracją (tj. w listopadzie 2013 r.) w deklaracji VAT-7 za miesiąc otrzymania tych faktur lub w deklaracji za kolejne okresy rozliczeniowe (...) tj. za listopad, grudzień 2013 r., bądź styczeń 2014 r. (...)

Zatem w powyższym przypadku wystarczyłoby, aby podatnik przy rejestracji do VAT wybrał kwartalny sposób rozliczenia podatku, a VAT można by odliczyć nawet od faktur wystawionych pół roku wcześniej.