Poradnik Przedsiębiorcy

Kryteria przyznania ulgi dla klasy średniej – kto skorzysta z preferencji?

Ulga dla klasy średniej, która pierwotnie miała nie obejmować przedsiębiorców, decyzją rządu będzie nową preferencją dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych. Jak się okazuje, wątpliwe kryteria przyznania ulgi dla klasy średniej mogą sprawić, że znaczna część przedsiębiorców nie będzie mogła z niej skorzystać. Sprawdziliśmy zatem, o jakie kryteria chodzi!

Ulga dla klasy średniej również dla przedsiębiorców – czy na pewno?

W przyjętej przez Sejm ustawie dotyczącej reformy Polskiego Ładu wprowadzone zostały zmiany w zakresie ulgi dla klasy średniej, która zgodnie z projektem będzie przysługiwać również przedsiębiorcom rozliczającym się na zasadach ogólnych.

Ulga ma mieć zastosowanie dla podatników, którzy uzyskują przychody w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł. Jej celem jest zrekompensowanie negatywnych skutków związanych ze zmianą wysokości składki zdrowotnej oraz braku możliwości jej odliczenia od zaliczki na podatek.

Wątpliwe kryteria przyznania ulgi dla klasy średniej w projekcie ustawy

Kryteria przyznania ulgi dla klasy średniej definiuje art. 25 ust. 4a projektowej ustawy dotyczącej Polskiego Ładu, który wskazuje, że kwota ulgi dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą ustalana jest na podstawie uzyskanych przychodów z tejże działalności pomniejszonych o koszty prowadzenia działalności gospodarczej – z pominięciem kosztów z tytuły składek na ubezpieczenia społeczne.

Wątpliwe kryteria przyznania ulgi dla klasy średniej stanowi więc zapis „koszty prowadzenia działalności”, bowiem w przypadku działalności gospodarczych zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mowa o kosztach uzyskania przychodu.
Definicja kosztów prowadzenia działalności znacząco różni się od kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 u.p.d.o.f, ponieważ za koszty prowadzenia działalności uznaje się wszystkie wydatki, jakie przedsiębiorca ponosi w związku z prowadzoną działalnością.

Jeśli zatem zapis ten nie zostanie doprecyzowany na etapie projektu ustawy, może okazać się, że ulga dla klasy średniej skierowana do przedsiębiorców jest fikcją i w rzeczywistości nie będzie miała zastosowania.