Poradnik Przedsiębiorcy

Kurs prawa jazdy w kosztach uzyskania przychodu

Posiadanie prawa jazdy na kategorię B jest dziś standardową umiejętnością, na zdobycie której decyduje się spora część dorosłych obywateli. Jak się okazuje, taka powszechność znacząco wpływa na opinię organów skarbowych w kwestii zaliczania wydatków na kurs prawa jazdy do kosztów uzyskania przychodów.

Kurs prawa jazdy przedsiębiorcy

Zgodnie z podstawową zasadą do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorca może zaliczyć takie wydatki, które:

  • są poniesione w celu uzyskania przychodu lub utrzymania albo zabezpieczenia źródła przychodu,

  • nie są uwzględnione w art. 23 ustawy o PIT.

Wydatki poniesione na kurs prawa jazdy nie są wprawdzie wymienione w art. 23 ustawy jako wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, mimo to organy skarbowe przestrzegają przed zaliczeniem ich do kosztów firmowych. Interpretacje i wyroki jednoznacznie wskazują, że kurs prawa jazdy kategorii B dla przedsiębiorcy zawsze będzie wydatkiem, który ma wpływ na życie osobiste.

Przykładem powyższego jest interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2009 r. (IPPB1/415-1250/08-2/AŻ): “Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni planuje zapisanie się na kurs prawa jazdy w celu uzyskania uprawnień do kierowania samochodem osobowym, aby także mogła uczestniczyć w wyjazdach służbowych odciążając wspólniczkę i pracowników. Uzyskanie prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdami mechanicznymi. Jest ono potrzebne zarówno do prowadzonej działalności gospodarczej jak i prywatnie w celu kierowania pojazdami do celów osobistych. Tak więc wydatek poniesiony na uzyskanie prawa jazdy nie ma ścisłego związku tylko z prowadzoną działalnością gospodarczą. Uzyskanie prawa jazdy ułatwi Wnioskodawczyni w znacznym stopniu również życie prywatne.”

W związku z powyższym, nawet jeśli przedsiębiorca wykaże, że kurs prawa jazdy kategorii B jest mu niezbędny do dalszego prowadzenia działalności, nie powinien - zgodnie z opinią organów skarbowych - ujmować go w kosztach. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że po uzyskaniu prawa do kierowania samochodami osobowymi podatnik będzie z niego korzystał także w celach prywatnych. Natomiast warto zwrócić uwagę, że nieco mniej restrykcyjnie są przez organy skarbowe traktowane kursy prawa jazdy na mniej popularne kategorie, jak C lub D. W tym przypadku dużo łatwiej jest racjonalnie uzasadnić związek pomiędzy zdobyciem uprawnień do kierowania np. pojazdem ciężarowym a prowadzoną działalnością gospodarczą.