Poradnik Przedsiębiorcy

Kwartalne rozliczenie VAT w 2022 roku - kto skorzysta?

Od 2022 roku nastąpi zmiana w rozliczeniu kwartalnym VAT, która spowodowana jest nowoustalonym limitem sprzedaży dla małych podatników w podatku od towarów i usług. Sprawdziliśmy, jaki limit sprzedaży będzie obowiązywał, aby było możliwe kwartalne rozliczenie VAT!

Kwartalne rozliczenie VAT - kto może skorzystać?

Rozliczenie kwartalne VAT możliwe jest dla przedsiębiorców, którzy posiadają status małego podatnika dla celów podatku od towarów i usług. Status ten posiada podatnik, jeśli spełnia następujące warunki: 

  • od momentu rejestracji do VAT jako podatnik czynny upłynął okres 12 miesięcy,

  • sprzedaż w roku poprzednim nie przekroczyła 1 200 000 euro.

Limit sprzedaży przelicza się na złotówki według średniego kursu NBP z pierwszego dnia roboczego października poprzedniego roku podatkowego.

W bieżącym - 2021 roku obowiązuje limit 5 418 000 zł limit ten jednak zgodnie z powyższą regułą ustalany jest dla każdego roku z osobna. Jaki zatem limit będzie obowiązywał w 2022 roku?

Limit sprzedaży w 2022 roku a rozliczenie kwartalne VAT

Zgodnie z przyjętą zasadą wyliczania limitu, kurs NBP z pierwszego dnia roboczego października poprzedzającego rok podatkowy, którego limit dotyczy wynosi 4,5941 zł.

Rozliczenie kwartalne VAT w 2022 roku będzie możliwe dla podatników, których sprzedaż w 2021 roku nie przekroczyła wartości 5 513 000 zł.