Poradnik Przedsiębiorcy

Likwidacja karty podatkowej – zmiany w Polskim Ładzie

Karta podatkowa jest jedną z form opodatkowania, na podstawie której opłacana jest stała kwota podatku niezależnie od uzyskiwanych przychodów. Projekt „Nowy Polski Ład” wprowadza zmiany w rozliczaniu przychodów na podstawie karty podatkowej. Czy w 2022 roku nastąpi likwidacja karty podatkowej? Wyjaśniamy w artykule!

Karta podatkowa jako forma opodatkowania

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają działalność w oparciu o kartę podatkową, zobowiązani są co miesiąc opłacać stałą kwotę podatku do urzędu skarbowego. Kwota ta jest stosunkowo niska i nie zależy od osiąganego dochodu. Wysokość podatku zależna jest od:

  • rodzaju prowadzonej działalności,

  • liczby mieszkańców gminy, na której terenie jest prowadzona działalność,

  • liczby zatrudnionych pracowników.

Wybierając kartę podatkową jako formę rozliczeń, nie ma obowiązku prowadzenia księgowości ani składania tradycyjnej deklaracji PIT.

 Likwidacja karty podatkowej w 2022 roku

Reforma podatkowa, którą wprowadza Polski Ład, zakłada spore modyfikacje w zakresie opodatkowania działalności gospodarczych. Wśród proponowanych w projekcie zmian można znaleźć informacje na temat karty podatkowej. Zgodnie z nim od 2022 roku nastąpi likwidacja karty podatkowej dla podmiotów, którzy chcieliby wybrać tę formę opodatkowania od przyszłego roku.

Od 1 stycznia 2022 roku nastąpi likwidacja karty podatkowej – żaden podmiot nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie.

Opodatkowanie w formie karty podatkowej w 2022 roku nadal będzie możliwe, ale wyłącznie dla tych podatników, którzy korzystali z niej na dzień 31 grudnia 2021 roku i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania w roku następnym.