Poradnik Przedsiębiorcy

Limit przejścia na kasę fiskalną w 2013 roku

Zmiany w roku 2013 obejmą również przedsiębiorców, którzy prowadzą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych. W roku 2012 na mocy rozporządzenia z dnia 26.07.2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących mogli oni korzystać ze zwolnienia z obowiązku rejestrowania sprzedaży na rzecz wspomnianych grup ze względu na limit obrotów.

W pierwszym roku działalności limit wynosił 20.000zł natomiast w latach kolejnych 40.000 zł. Od roku 2013 limit obrotów dla wszystkich przedsiębiorców będzie wynosił 20.000 zł.

Uwaga rozpoczynający działalność!

Mogłoby się wydawać, że limit dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność się nie zmienił. Jednak gdy dokładnie zapoznamy się z treścią nowego rozporządzenia zauważymy, że zamiana dotyczy również nowych przedsiębiorców. Dotychczasowy limit dla nich to 20.000 zł w pierwszym roku działalności. Po zmianach limit dla nowo rozpoczętej działalności także wynosi 20.000 zł, z tym że należy go wyliczyć proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności w danym roku. W praktyce oznacza to, że obniżono również limit dla nowych firm.

Przykład.
Rozpoczynając działalność w sierpniu 2013 r. limit obrotów na rzecz osób nieprowadzących działalności i rolników ryczałtowych należy obliczyć proporcjonalnie:

[20.000zł /12 m-cy] x 5 (sierpień-grudzień) = 8.333zł

W pozostałym zakresie nowe rozporządzenie wyłącza np. szkoły nauki jazdy z możliwości zwolnienia z kasy fiskalnej bez względu na limit. Oznacza to, że szkoły nauki jazdy pozostają zwolnione z kasy fiskalnej jedynie do limitu obrotów (czyli 20.000 zł).