Poradnik Przedsiębiorcy

Mały podatnik VAT - 2018

Limity dla małych podatników VAT są kształtowane na podstawie średniego kursu euro z pierwszego dnia roboczego października. W związku z różnymi kursami euro w poszczególnych latach - inaczej wyglądają limity dla małych podatników na przestrzeni lat.

Limity dla małych podatników VAT w roku 2018

Maksymalny przychód (wraz z podatkiem) uprawniający do bycia małym podatnikiem: równowartość 1 200 000 euro, przeliczone na złotówki.

Maksymalny przychód (wraz z podatkiem) dla maklerów i innych osób świadczących podobne usługi: równowartość 45 000 euro, przeliczone na złotówki.

Przeliczenia kwot należy dokonać według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do pełnych tysięcy.

W przeliczeniu na złotówki, w roku 2018 limity dla małych podatników VAT to:

  1. 1 200 000 × 4,3137 = 5 176 440 zł, czyli po zaokrągleniu: 5 176 000 zł.

  2. 45 000 x 4,3137 = 194 116 zł, czyli po zaokrągleniu: 194 000 zł - dla maklerów i innych osób świadczących podobne usługi.