Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Mniej formalności przy zakładaniu firmy

Uchwalona przez Sejm oraz podpisana przez prezydenta nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza szereg zmian, które przyczynią się do zmniejszenia formalności związanych z rejestracją działalności gospodarczej.

Możemy wyróżnić dwie podstawowe zmiany, które wchodzą w życie z dniem 17 stycznia 2013 r.:

  • skrócenie okresu oczekiwania na nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) z 14 do 3 dni. Okres ten liczyć się będzie od  dnia wpływu poprawnego zgłoszenia do naczelnika urzędu skarbowego;
  • zniesienie obowiązku informowania na piśmie w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności właściwego Okręgowego Inspektora Pracy i Właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Inspekcje te będą informacje czerpać bezpośrednio z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).