Poradnik Przedsiębiorcy

Na czym polegają tłumaczenia techniczne? Komu powierzyć ich realizację?

Profesjonalne i prawidłowe wykonanie przekładów wymaga od tłumacza nie tylko perfekcyjnej znajomości języka obcego, ale także szczegółowej wiedzy z dziedziny, której dotyczy tekst. Doskonale widać to na przykładzie tłumaczeń technicznych – wysoce specjalistycznych przekładów, których realizacją powinni zajmować się wyłącznie tłumacze z największym doświadczeniem i nienagannym warsztatem. Tłumaczenia techniczne są realizowane dla firm i instytucji związanych z przemysłem, energetyką, budownictwem, transportem oraz wieloma innymi branżami, korzystającymi z dokumentów o charakterze technicznym.

Tłumaczenia techniczne i ich wysokospecjalistyczny charakter

Tłumaczenia techniczne należą do grupy przekładów wyspecjalizowanych. Mogą być realizowane w firmie pisemnej i ustnej. Ich prawidłowe wykonywanie wymaga od tłumacza ogromnej precyzji oraz znakomitej znajomości branży, której dotyczy dany dokument. Treści o charakterze technicznym są bowiem nacechowane hermetycznym słownictwem, występuje w nich fachowa terminologia, skróty oraz wyrażenia z reguły nieznane przeciętnemu człowiekowi. Sam przekład musi nie tylko wiernie oddawać treść oryginału, ale być także dostosowany do wymogów języka oraz kraju, w którym będzie funkcjonował.

Dokumenty o charakterze technicznym są specyficzną grupą tekstów do tłumaczenia, gdyż nawet najlepiej wykonany pod samym kątem językowym przekład nie gwarantuje poprawności całego tłumaczenia. Zależy ona bowiem nie tylko od samej treści, ale także jej dopasowania do wymogów technicznych, obowiązujących w danym kraju lub regionie. Każde tłumaczenie techniczne wymaga więc indywidualnego podejścia oraz prawidłowo wykonanej lokalizacji, która pozwoli przystosować przetłumaczony tekst do wymogów lokalnego rynku oraz zagranicznego użytkownika.

Przekłady techniczne są aktualnie realizowane dla różnego rodzaju tekstów i dokumentów. Biura tłumaczeń najczęściej otrzymują zlecenia wykonania tłumaczeń takich dokumentów, jak m.in. instrukcje obsługi, instrukcje BHP, opisy i karty produktów, dokumentacje i specyfikacje techniczne, dokumenty patentowe i wiele innych tekstów o charakterze technicznym. Oprócz tłumaczeń pisemnych, realizowane są także przekłady ustne, z których chętnie korzystają firmy podczas konferencji, sympozjów oraz spotkań biznesowych.

tłumaczenia techniczne

Inżynier czy filolog? Kto powinien zajmować się realizacją tłumaczeń technicznych?

Tłumaczenia techniczne są w branży tłumaczeniowej uznawane za jedne z najtrudniejszych i najbardziej wymagających w realizacji przekładów. Ogromne znaczenie dla prawidłowego ich wykonania ma wybór biura tłumaczeń oraz tłumacza, który podejmie się ich przygotowania. Nieumiejętnie wykonane tłumaczenia techniczne mogą stać się bowiem źródłem bardzo poważnych kłopotów i np. doprowadzić do problemów z funkcjonowaniem systemów, uszkodzenia sprzętu, złego montażu urządzeń – oraz związanych z takimi okolicznościami strat finansowych i wizerunkowych dla firmy.

Aby uniknąć takich nieprzyjemnych sytuacji, warto bardzo uważnie podejść do kwestii wyboru tłumacza, który zajmie się przełożeniem dokumentacji technicznej na wybrane języki obce. Tłumaczeniami technicznymi powinni zajmować się wyłącznie specjaliści biegle władający językiem obcym oraz posiadający kierunkową wiedzę i doświadczenie w branży, dla której zrealizowany jest konkretny przekład. W trosce o doskonałą jakość i poprawność powierzanych im przekładów technicznych, biura tłumaczeń ich wykonanie zlecają sprawdzonym filologom-inżynierom, którzy są doskonale obeznani w specyfice dokumentów o charakterze technicznym.

Tłumacz przygotowujący tłumaczenia techniczne powinien posiadać wykształcenie kierunkowe w dziedzinie, której dotyczy tematyka danego dokumentu. Ich realizacją bardzo często zajmują się Native Speakerzy z wykształceniem oraz doświadczeniem w zakresie przygotowywania tłumaczeń dokumentacji technicznych, co gwarantuje dokładność oraz pełną poprawność merytoryczno-językową przekładu. Z uwagi na specyfikę branży, które najczęściej korzystają z tłumaczeń technicznych, profesjonalni tłumacze muszą także dbać o stałe doskonalenie swoich umiejętności poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach doszkalających oraz nieustanne śledzenie postępu technologii i nowinek branżowych.

Profesjonalne biuro tłumaczeń technicznych – jak je wybrać?

Firmy, w których codziennej działalności pojawia się konieczność korzystania z przekładów technicznych, powinny bardzo starannie wybrać biuro tłumaczeń, któremu powierzą ich realizację. Najlepszym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw jest obecnie internetowa agencja tłumaczeń, której specyfika działalności pozwala na załatwienie wszystkich spraw związanych z obsługą tłumaczeniową on-line. Pozwala to zaoszczędzić czas oraz przyspieszyć realizację zamówionych przekładów.
Taką formę współpracy oferuje swoim klientom biuro tłumaczeń online Lingua Lab, którego jedną z wiodących specjalizacji są profesjonalne tłumaczenia techniczne dla biznesu. Agencja oferuje tłumaczenia techniczne w dowolnej kombinacji językowej, których realizacją zajmują się wyłącznie najlepsi tłumacze-eksperci z potwierdzonymi umiejętnościami, doświadczeniem oraz unikalną wiedzą. Wszystkie zlecone tłumaczenia są realizowane szybko i terminowo przy zachowaniu akredytowanych norm, obowiązujących w branży technicznej.

 Tekst zewnętrzny, artykuł partnera