Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Nadchodzą zmiany w handlu przez Internet od połowy 2014 roku

13 czerwca 2014 roku wejdą w życie przepisy nowej dyrektywy unijnej, regulujące i ujednolicające zasady funkcjonowania handlu w Internecie na terenie wszystkich państw członkowskich. W związku z tym również polscy przedsiębiorcy prowadzący e-sklepy oraz ich klienci powinni przygotować się na szereg istotnych zmian w tym zakresie. Sprawdź, jakie nadchodzą zmiany w handlu przez Internet.

Ujednolicenie przepisów e-handlu

Głównym celem wprowadzenia nowej dyrektywy jest ujednolicenie przepisów dotyczących e-handlu w całej Unii Europejskiej. Obecnie przepisy unijne w tym zakresie regulują jedynie niezbędne minimum zasad, co powoduje znaczne różnice między krajami w tak podstawowych kwestiach, jak np. termin zwrotu towaru zakupionego przez Internet.

Przykładowo - w Polsce termin taki wynosi 10 dni, w Anglii czy Finlandii - 14, a zgodnie z przepisami dyrektywy powinien minimum 7. W kontekście rozwoju międzynarodowego e-handlu oraz wzrostu tego typu transakcji dokonywanych między krajami UE, różnice takie mogą znacząco utrudniać życie klientom oraz sprzedawcom sklepów internetowych.

Przepisy nowej dyrektywy wprowadzają jeden obligatoryjny termin zwrotu rzeczy zakupionej przez Internet - od czerwca 2014 roku klienci e-sklepów z całej UE będą mieli na to 14 dni.

Nowe obowiązki po stronie e-sprzedawcy

W związku z ujednoliceniem przepisów na terenie całej Unii, przedsiębiorcy prowadzący e-sklepy muszą liczyć się z tym, że na ich barki spadnie więcej obowiązków, a niedopełnienie któregoś z nich będzie wiązało się z dotkliwymi karami. Przykładem takiego nowego zadania może być konieczność informowania klientów o przysługujących im prawach.

Właściciele e-sklepów będą zobowiązani m.in. do poinformowania swoich klientów, iż w sytuacji zwrotu towaru, to na nich spoczywać będzie obowiązek poniesienia kosztów z tym związanych. Jeżeli przedsiębiorca nie wywiąże się z tego zadania, wówczas to jego sklep zostaje obciążony wspomnianymi opłatami. To tylko przykład obowiązków informacyjnych oraz sankcji za ich niedopełnienie, które zostaną uwzględnione w nowej dyrektywie.

Po stronie sprzedawcy będzie leżała również odpowiedzialność za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie.

Jak zatem widać - nowe przepisy mogą dać się e-sklepom we znaki i pociągnąć za sobą dodatkowe wydatki. Wszystko w celu zapewnienia większej przejrzystości warunków zawierania transakcji przez Internet oraz ochrony klientów kupujących w sieci.

Nowa dyrektywa to też nowe prawa

Przepisy nowej dyrektywy wprowadzą również nowe prawa po stronie sklepów internetowych. Jednym z nich będzie umożliwienie weryfikacji zwracanego towaru i wstrzymania się z płatnością. Co to oznacza? Obecnie w sytuacji, gdy klient zdecyduje się na odstąpienie od umowy, a przez to zwrot towaru, od momentu otrzymania informacji o tym fakcie, przedsiębiorca ma 14 dni na zwrot pieniędzy klientowi, a ten również w ciągu 14 powinien dokonać zwrotu towaru.

Przepisy nowej dyrektywy dają właścicielowi e-sklepu możliwość wstrzymania się z wypłatą pieniędzy w celu oceny, czy zwracany towar nie uległ zniszczeniu, nie stracił na wartości itp.

Możliwość zwrotu materiałów cyfrowych

Do nowej dyrektywy zostanie wprowadzona definicja “treści cyfrowych” oraz regulacje dotyczące dostarczania oraz odstępowania od umów ich sprzedaży. Co to zmienia w stosunku do aktualnych przepisów? Otóż obecnie klienci nie mają możliwości zwrotu zakupionych plików elektronicznych. Po 13 czerwca 2014 roku, nabyty w sklepie internetowym e-book czy plik muzyczny będzie można oddać, przy czym w takiej sytuacji sprzedawca będzie zobligowany do oddania pieniędzy za taki towar.

Kontrowersje, jakie tworzą się wokół wspomnianej zmiany, dotyczą możliwości (a raczej jej braku) zweryfikowania, czy taka treść cyfrowa w rzeczywistości została zwrócona, a więc usunięta z komputera klienta. W związku z tym sklepy internetowe sprzedające tego typu produkty będą zmuszone do wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń.

Przepisy nowej dyrektywy o handlu internetowym są bardzo przychylne konsumentom, nadają im nowe prawa oraz zwiększa ich bezpieczeństwo. Jednocześnie nowe przepisy mogą przysporzyć wielu trudności sprzedawcom, a szczególnie niewielkim sklepom internetowym, dla których wprowadzenie wszystkim nowych obowiązków może być mocno uciążliwe. Jednak - dzięki ujednoliceniu przepisów w całej Unii Europejskiej - nowe postanowienia pozwolą również na zwiększenie skali sprzedaży.