Poradnik Przedsiębiorcy

Zmiany w handlu przez Internet - ujednolicenie przepisów

Stan prawny na 2014 rok

13 czerwca 2014 roku weszły w życie przepisy dyrektywy unijnej, regulujące i ujednolicające zasady funkcjonowania handlu w Internecie na terenie wszystkich państw członkowskich. W związku z tym również polscy przedsiębiorcy prowadzący e-sklepy oraz ich klienci powinni postępować według przepisów w dyrektywie. Sprawdź, jakie od 2014 r. weszły zmiany w handlu przez Internet.

Ujednolicenie przepisów - zmiany w handlu przez internet

Głównym celem wprowadzenia nowej dyrektywy było ujednolicenie przepisów dotyczących e-handlu w całej Unii Europejskiej. Wcześniej przepisy unijne w tym zakresie regulowały jedynie niezbędne minimum zasad, co powodowało znaczne różnice między krajami w tak podstawowych kwestiach, jak np. termin zwrotu towaru zakupionego przez Internet.

Przykładowo - w Polsce termin taki wynosił 10 dni, w Anglii czy Finlandii - 14, a zgodnie z przepisami dyrektywy powinien minimum 7. W kontekście rozwoju międzynarodowego e-handlu oraz wzrostu tego typu transakcji dokonywanych między krajami UE, różnice takie znacząco utrudniały życie klientom oraz sprzedawcom sklepów internetowych.

Przepisy dyrektywy wprowadziły jeden obligatoryjny termin zwrotu rzeczy zakupionej przez Internet - od czerwca 2014 roku klienci e-sklepów z całej UE mają na to 14 dni.

Nowe obowiązki po stronie e-sprzedawcy

W związku z ujednoliceniem przepisów na terenie całej Unii, przedsiębiorcy prowadzący e-sklepy maja więcej obowiązków, a niedopełnienie któregoś z nich wiąże się z dotkliwymi karami. Przykładem takiego nowego zadania od 2014 roku jest konieczność informowania klientów o przysługujących im prawach.

Właściciele e-sklepów są zobowiązani m.in. do poinformowania swoich klientów, iż w sytuacji zwrotu towaru, to na nich spoczywa obowiązek poniesienia kosztów z tym związanych. Jeżeli przedsiębiorca nie wywiąże się z tego zadania, wówczas to jego sklep zostaje obciążony wspomnianymi opłatami. To tylko przykład obowiązków informacyjnych oraz sankcji za ich niedopełnienie, które zostały uwzględnione w nowej dyrektywie.

Po stronie sprzedawcy leży również odpowiedzialność za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie.

Nowa dyrektywa to też nowe prawa

Przepisy nowej dyrektywy wprowadzają również nowe prawa po stronie sklepów internetowych. Jednym z nich jest możliwość weryfikacji zwracanego towaru i wstrzymania się z płatnością. Co to oznacza? Obecnie w sytuacji, gdy klient zdecyduje się na odstąpienie od umowy, a przez to zwrot towaru, od momentu otrzymania informacji o tym fakcie, przedsiębiorca ma 14 dni na zwrot pieniędzy klientowi, a ten również w ciągu 14 powinien dokonać zwrotu towaru.