Poradnik Przedsiębiorcy

Nowa stawka składki zdrowotnej - negocjacje rządu i przedsiębiorców

Po przedstawieniu planowanych zmian wprowadzonych tzw. Nowym Polskim Ładem przedsiębiorcy nie pałali entuzjazmem. Wielkim ciosem dla nich była informacja o braku zryczałtowanej składki zdrowotnej bez możliwości odliczenia jej od podatku. Po negocjacjach przedstawicieli przedsiębiorców z rządem udało się wypracować kompromis. Nowa stawka składki zdrowotnej będzie niższa, niż pierwotnie zakładano. Poniżej szczegóły.

Pierwotne założenia projektu

Pierwsza wersja Nowego Ładu zakładała, że wysokość składki zdrowotnej będzie zależna od formy opodatkowania, i tak przy wyborze:

  • zasad ogólnych czy podatku liniowego – składka zdrowotna będzie naliczana w wysokości 9% wartości dochodu,
  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – stawka miałaby wynieść jedną trzecią stawki podatku ryczałtowego od przychodów.

Pomysł spotkał się jednak z bardzo krytyczną opinią, tym bardziej że nie będzie możliwe odliczenie części tej składki od podatku.

Nowa stawka składki zdrowotnej będzie niższa!

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami pierwotne założenia ulegną dużym zmianom. W dalszym ciągu wysokość składki zdrowotnej ma być zależna od formy opodatkowania. W przypadku zasad ogólnych i podatku liniowego stawka będzie o wiele niższa – w przyszłym roku ma być to zaledwie 3%, a docelowo w kolejnych latach powinna zatrzymać się na poziomie 4,9%. Natomiast dla ryczałtowców zapowiadane są 3 stawki:

  • 300 zł – jeżeli przychód roczny nie przekroczy 60 tys. zł;
  • 500 zł – tu progi są jeszcze w trakcie ustaleń, jednak według doniesień „Gazety Prawnej” będzie to przychód między 300 tys. zł a 500 tys. zł;
  • 900 zł – będą płacić osoby osiągające najwyższe przychody.

Nowa stawka składki zdrowotnej jest zadowalająca, jednak w dalszym ciągu może to być dla przedsiębiorców większe obciążenie niż dotychczasowa ryczałtowa kwota. Ostateczną wysokość i zasadę ustalania zobowiązań względem ZUS-u poznamy zapewne pod koniec bieżącego roku.