Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Nowe zasady przy sprzedaży samochodu osobowego od 1 kwietnia 2014

Dokonując sprzedaży samochodu osobowego należy również mieć na uwadze kwestię korekty VAT naliczonego, gdy sprzedaż następuje przed upływem 60 miesięcy od zakupu (lub 12 miesięcy w przypadku, gdy wartość samochodu nie przekracza 15.000 zł). Do końca marca 2014 roku w sytuacji, gdy podatnik przy sprzedaży pojazdu korzysta ze zwolnienia z VAT (samochód, przy zakupie którego przysługiwało mu częściowe odliczenie podatku 60% nie więcej niż 6000 zł), zachodzi konieczność dokonania obowiązkowej korekty na minus. Natomiast po wejściu w życie nowych przepisów ustawy i nowelizacji rozporządzenia w sprawie zwolnień z VAT mogłaby być to w niektórych przypadkach korekta na plus (dotyczy aut zakupionych po 1 kwietnia 2014 roku z 50% odliczeniem), czyli pozwalająca odzyskać nieodliczony przy zakupie podatek, z uwagi na to, że sprzedaż musiałaby być już opodatkowana stawką 23%.