Poradnik Przedsiębiorcy

Nowy Polski Ład przewiduje pakiet ulg dla przedsiębiorców

Nowy Polski Ład wzbudził wiele emocji wśród przedsiębiorców, jednak to jeszcze nie wszystkie planowane założenia programu społeczno-gospodarczego. Ministerstwo Finansów zapowiedziało kolejne preferencje podatkowe – tym razem skierowane do przedsiębiorców. Sprawdziliśmy, jakie ulgi podatkowe wprowadzi nowa reforma rządu!

Nowy Polski Ład a zmiany dla przedsiębiorców

Przedstawiony przez rząd program Polski Ład ma wprowadzić rewolucję podatkową, a także dokonać zmian w zakresie polepszenia standardu życia Polaków. Według Ministerstwa Finansów aż 68% podatników skorzysta na wprowadzeniu nowej reformy, bowiem biorąc pod uwagę jej założenia, ma mieć ona istotny wpływ na wzrost uzyskiwanych dochodów.

Zmiany te nie będą jednak opłacalne dla wszystkich przedsiębiorców. Jak informuje Ministerstwo Finansów, nowy Polski Ład będzie korzystny tylko dla 40% przedsiębiorców. Przyczynia się do tego między innymi likwidacja zryczałtowanej składki zdrowotnej powodującej, że przedsiębiorcy zostaną obciążeni wyższa składką zdrowotną, której nie będą mogli odliczyć od wymiaru podatku.

Poznaj szczegóły na temat założeń reformy przedstawionej 15 maja br.: Nowy Polski Ład – poznaj założenia reformy przedstawionej przez Rząd!

Mimo że dotychczasowe założenia reformy nie sprzyjają prowadzeniu działalności, nowo przedstawiony pakiet ulg podatkowych resort finansów kieruje do przedsiębiorców, którzy inwestują w innowacyjność swojej działalności.

Nowy Polski Ład a ulgi na działalność badawczo-rozwojową

Ulga IP-Box funkcjonująca od 2019 roku umożliwia przedsiębiorcom niższe opodatkowanie dochodów osiąganych z tytułu zbycia usług oraz produktów, które zostały wytworzone za pośrednictwem prawa własności intelektualnej.

Z kolei od 2016 roku funkcjonująca Ulga B+R wspiera także działalność badawczo-rozwojową, dając możliwość preferencyjnego odliczania kosztów kwalifikowanych w pełnej wysokości, a w przypadku centrów badawczo-rozwojowych – do 150% osiągniętych kosztów kwalifikowanych.

Obecnie obie te ulgi wzajemnie się wykluczały, a przedsiębiorca miał prawo skorzystać tylko z jednej z nich w ramach jednego procesu produkcyjnego. Nowy Polski Ład gwarantuje zmianę – znosi obecne regulacje, w efekcie czego przedsiębiorcy będą mogli używać obu ulg jednocześnie. Możliwość skorzystania z ulg ma skłonić większą część przedsiębiorców do podejmowania czynności w kierunku działalności badawczo-rozwojowej.

Ulga na innowacyjnych pracowników

Uzupełnieniem dla ulgi badawczo-rozwojowej będzie zapowiedziana przez nowy Polski Ład ulga na innowacyjnych pracowników. Ma ona wesprzeć pracowników podejmujących czynności badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach poprzez możliwość odliczenia 150% generowanych przez nich wydatków związanych z działalnością B+R.

Dodatkowo firmy, które w danym roku podatkowym osiągnęły stratę lub nie wykazały żadnego dochodu, będą mogły skorzystać z ulgi, odliczając ją od zaliczek na podatek dochodowy pracownika.

Ulga na prototyp

Ulga na prototyp jest kolejnym uzupełnieniem ulgi badawczo-rozwojowej zaproponowanym przez nowy Polski Ład – tym razem w zakresie kosztów poniesionych w związku z testowaniem produktów, które są gotowe do wprowadzenia na rynek. Przedsiębiorca będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania 30% wartości poniesionego wydatku na rzecz czynności związanych z wprowadzeniem produktu na rynek.

Ulga na robotyzację

Ulga na robotyzację umożliwi przedsiębiorcom zakup robotów przemysłowych, od których od podstawy opodatkowania będą mogli odliczyć 50% wartości poniesionych kosztów w związku z zakupem, ale także wydatków bezpośrednio związanych z samymi maszynami.

Posiadanie robotów ma być gwarancją na zwiększenie efektywności pracy pracowników, ale także zapewnieniem im bezpieczeństwa podczas pracy.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że wprowadzenie robotów przemysłowych w przedsiębiorstwie stwarza przedsiębiorcom szansę na uzyskanie międzynarodowych inwestorów.