Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Obowiązkowa korekta VAT

Długo wyczekiwane przez wielu przedsiębiorców zmiany nadeszły. Trzecia ustawa deregulacyjna znowelizowała między innymi treść ustawy o VAT. Nowe brzmienie przepisów obowiązuje od 1 stycznia 2013 roku i ma być lekiem na zatory płatnicze jakie cechują polską gospodarkę.

Rząd zdecydował o liberalizacji przepisów dotyczących ulgi na złe długi. Przedsiębiorcom, którzy nie otrzymują zapłaty należności ułatwiono możliwość ubiegania się o zwrot odprowadzonego podatku od towarów i usług. Natomiast, o czym nie powinni zapominać nabywcy, na dłużników nałożono obowiązek dokonania korekty VAT-u, który odliczyli w momencie otrzymania faktury zakupowej, a nie dokonali zapłaty w ustawowym terminie. Tu istotne jest, że obowiązek ten dotyczy również niezapłaconych faktur z 2012roku!

Polepszenie pozycji sprzedawców

Zmiany w 2013 r., które przeniknęły do ustawy o VAT przynoszą korzyść sprzedawcom, którym kontrahenci zalegają z płatnościami. Skrócono i uproszczono procedurę ubiegania się o skorzystanie z ulgi na złe długi, która daje możliwość sprzedawcy odzyskania chociaż części należności - podatku VAT, który przedsiębiorca miał obowiązek wykazać w związku ze sprzedażą.

Wystąpić o ulgę na złe długi można po 150 dniach od upływu daty terminu płatności określonej na fakturze (termin w związku ze zmianami został przyspieszony o miesiąc). Kolejną bardzo ważną zmianą dla sprzedawców jest zniesienie obowiązku powiadomienia dłużnika o zamiarze skorzystania z ulgi i o dokonaniu już samej korekty podatku VAT.

Zobacz jakie zasady ulgi na złe długi obowiązują w 2016 roku: ulga na złe długi!

Ułatwiono więc przedsiębiorcom odzyskanie choć części należności, którą w związku z powstaniem obowiązku podatkowego musieli odprowadzić do urzędu skarbowego pomimo tego, że w rzeczywistości nie otrzymali zapłaty od swoich kontrahentów.

Dłużnicy odpowiedzą za opóźnienie w płatności

W gospodarce, tak jak w przyrodzie, ważne jest (przynajmniej teoretycznie) utrzymanie równowagi. Jeżeli więc sprzedawcy zyskują - dłużnicy muszą stracić. W przypadku, gdy kontrahent nie ureguluje należności wynikającej z faktury VAT, to po upływie 150 dni od daty terminu płatności określonej na fakturze lub w umowie powinien dokonać korekty VAT naliczonego. Korekty nie dokonuje się wstecz, ale na bieżąco w okresie, w którym minął termin 150 dni (ustawa o VAT art. 89b).

Pomimo tego, że ustawa w nowym brzmieniu weszła w życie od 1 stycznia 2013 roku konieczność dokonania korekty może wystąpić od niezapłaconych faktur z 2012 roku (dokładnie od tych z terminem płatności przypadającym na 4 sierpnia lub później). W bieżącym, 2013 roku, upływa bowiem termin ich uprawdopodobnienia czyli 150-ty dzień od terminu płatności.

Obowiązek skorygowania odliczonego podatku jest obligatoryjny i dotyczy wszystkich niepłacących za powstałe zobowiązania przedsiębiorców, a nie tylko tych w stosunku do których sprzedawcy zdecydowali się zastosować ulgę na złe długi. Za nie zastosowanie się do przepisów grożą sankcje karno - skarbowe.

Wprowadzone w 2013 roku zmiany i mająca nastąpić w 2014 roku ich kontynuacja ma na celu między innymi ograniczenie zatorów płatniczych. Poprawiono już częściowo pozycję podatników, którzy nie otrzymują należności za dokonaną sprzedaż i zmobilizowano przedsiębiorców do terminowych rozliczeń.

W przypadku zmian w zakresie podatku VAT w rzeczywistości zachowana została, wspomniana już zasada równowagi czyli to, co sprzedawcy się “zwraca”, “zabiera się” równocześnie dłużnikowi. Jednak już w przypadku zmian w ustawach dochodowych widać dysproporcję i zachwianie tej równowagi. W zakresie podatku dochodowego dodatkowe sankcje zostały nałożone na dłużników, natomiast sprzedawcom nie nadano proporcjonalnych przywilejów. Jednak i w tym przypadku zmiany mają niejako zmusić przedsiębiorców do terminowego regulowania zobowiązań.