0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opakowanie a odpad – jakie są różnice?

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca, który wprowadza do obrotu produkty w opakowaniach, w wyniku swojej działalności często może także generować również tzw. odpady opakowaniowe. Jak rozróżnić co jest opakowaniem od którego należy zapewnić ustawowe poziomy recyklingu w świetle, by unikać opłaty produktowej, a co odpadem (opakowaniowym) dowiesz się z tego artykułu.

Opakowania a odpad - czy to to samo?

Przedsiębiorca, który wprowadza do obrotu produkty w opakowaniach, w wyniku swojej działalności często generuje również odpady opakowaniowe. W tym artykule przybliżamy różnicę pomiędzy odpadem, a opakowaniem i wyjaśniamy kto i czy jest zwolniony z obowiązku rozliczania opakowań i odpadów.

Opakowanie – definicja

Kluczowe do zrozumienia różnic są definicje. Zacznijmy od opakowania. Opakowaniem w rozumieniu ustawy z dn. 13 czerwca 2013 r. jest wyrób, w tym wyrób bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych.

Ustawodawca przewidział różne możliwości zastosowania opakowań, dlatego też rozróżniane są opakowania:

 • opakowania jednokrotnego użytku,

 • opakowania wielokrotnego użytku – są to opakowania zaprojektowane i wprowadzone do obrotu tak, aby osiągnąć w ramach jednego cyklu życia wielokrotną rotację przez powtórne napełnianie lub ponowne użycie do tego samego celu, do którego było pierwotnie przeznaczone.

Opakowanie wielokrotnego użytku staje się odpadem opakowaniowym, , gdy przestaje być opakowaniem wielokrotnego użytku.

Stosuje się także podział opakowań ze względu na materiał i przeznaczenie:

 • opakowania jednomateriałowe, tj. opakowania wykonane z:

  • Tworzyw sztucznych
  • Metali żelaznych
  • Aluminium
  • Papieru i tektury
  • Szkła
  • Drewna
  • oraz tzw. opakowania pozostałe – korek, juta, ceramika,
 • Opakowania wielomateriałowe – opakowania wykonane co najmniej z dwóch warstw różnych materiałów, których nie da się rozdzielić i które tworzą integralną całość; składają się z pojemnika wewnętrznego i obudowy zewnętrznej, oraz które napełnia się, przechowuje, transportuje i opróżnia w takiej formie,
 • Opakowana po środkach niebezpiecznych.

Inaczej mówiąc – opakowanie to każdy rodzaj materiału, którego przedsiębiorca używa do zabezpieczenia produktu, który produkuje, sprzedaje i wysyła do klienta. Dotyczy to także przedsiębiorców prowadzących gastronomię, w której posiłki wydawane są w opakowaniach na wynos.

Odpad – definicja

Odpadem opakowaniowym są opakowania wycofane z użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań.

Opakowania a odpady - przykłady

Poniżej, na przykładach, pokazujemy czym, w ramach prowadzonej przez przedsiębiorców działalności, jest opakowanie, a czym odpad.

Przykład 1.

Przedsiębiorca produkuje naturalne soki owocowe. Od polskiego dostawcy kupuje puste szklane butelki, które przyjeżdżają do niego w kartonach, na paletach drewnianych, owinięte folią stretch.

Przedsiębiorca rozpakowuje paczkę, rozdziera kartony i wyciąga pojedyncze butelki, które następnie etykietuje, zakręca i pakuje w zgrzewki. Na tych samych paletach drewnianych, na których przyjechały puste butelki, przedsiębiorca ustawia zgrzewki z napojami, paleta jest owijana folią stretch, naklejana jest etykieta adresowa i całość jedzie do odbiorcy.

Odpadem są: zniszczone i pocięte kartony oraz folia stretch. Należy przekazać je do recyklingu.

Opakowaniem są: butelka szklana, etykieta na butelce, nakrętka, zgrzewka, nowa folia stretch, której użyto do owinięcia palety oraz etykieta adresowa.

W tym przykładzie paleta również jest opakowaniem, ale ponieważ przyjechała do producenta z Polski, nie podlega rozliczeniu – jest tzw. opakowaniem wielorazowego użytku, które zostało już rozliczone wcześniej.

Przykład 2.

Przedsiębiorca ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach ściąga do Polski tablety. Każdy tablet jest zapakowany w odrębny karton. Pojedyncze tablety, po 15 sztuk pakowane są w karton zbiorczy, owinięty folią stretch

Klient rozpakowuje karton zbiorczy i każdy pojedynczy karton (tablet) owija folią bąbelkową, pakuje w nowy, mały karton, nakleja etykietę i wysyła do klienta w Polsce.

Odpadem są: folia stretch oraz duży karton zbiorczy.

W tym przykładzie wspomniana folia stretch oraz duży karton zbiorczy są jednocześnie opakowaniem, które należy rozliczyć w chwili wystawienia faktury wewnątrzwspólnotowej. Podobnie z resztą jak opakowania pojedynczych tabletów.

Opakowaniem są: folia bąbelkowa, mały karton zbiorczy, taśma klejąca, etykieta.

Zwolnienie z obowiązku ewidencji

Ustawodawca przewidział m.in. możliwość zwolnienia z obowiązku ewidencji wytworzonych odpadów w sytuacji, kiedy przedsiębiorca nie przekracza określonych mas, tj.:

Rodzaj materiału

Ilość odpadów Tona / rok

Opakowania z tworzyw sztucznych

do 0,5

Opakowania z metali

do 1

Opakowania z drewna

do 1

Opakowania z papieru i tektury

do 0,5

Opakowania ze szkła

do 0,5

Zwolnienie z prowadzenia ewidencji dotyczy odpadów opakowaniowych, a nie opakowań. Już nawet 1 wysłana do klienta przesyłka jest wprowadzeniem opakowania – musi zostać uwzględniona w prowadzonej przez Ciebie ewidencji opakowań, a Ty musisz zapewnić dla niej ustawowe poziomy recyklingu (oraz zrealizować dodatkowe obowiązki wprowadzającego produkty w opakowaniach). Zwolnienie, o którym być może wyczytasz w Internecie, dotyczy odpadów, w tym odpadów opakowaniowych. W zależności od mas odpadów, które wygenerujesz, nie musisz prowadzić dla nich ewidencji. Są to jednak inne, niezależne od wprowadzania opakowań do obrotu obowiązki i nie należy ich ze sobą łączyć!

Artykuł sponsorowany

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów