0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opłata produktowa, a recyklingowa. Kto i kiedy płaci?

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy, którzy wprowadzają do obrotu produkty w opakowaniach lub opakowania w Polsce podlegają pod obowiązki wprowadzającego. Jednym z tych obowiązków jest zapewnienie ustawowych poziomów recyklingu i odzysku opakowań – jeśli przedsiębiorca nie zrealizuje tego obowiązku, ponosi opłatę produktową. Ten sam przedsiębiorca prowadząc np. sprzedaż sklepie stacjonarnym może równocześnie ponosić inną opłatę, opłatę recyklingową. W tym artykule wyjaśnimy kto i kiedy płaci daną opłatę.

Opłata produktowa – kto płaci?

Opłata produktowa to inaczej kara za nieosiągnięcie ustawowych poziomów recyklingu i odzysku opakowań, które przedsiębiorca wprowadza do obrotu w naszym kraju. 

Opłatę produktową opłacają przedsiębiorcy, którzy samodzielnie realizują ustawowe obowiązki wprowadzającego. Są to m.in.: 

  • sprzedawcy internetowi, którzy pakują wysyłany do klientów towar,

  • importerzy, którzy sprowadzają do Polski już zapakowane produkty z zagranicy,

  • producenci, którzy wytwarzają produkty pod własną marką i pakują je w opakowania,

  • lokale gastronomiczne, które wydają jedzenie w opakowaniach.

Opłatę produktową zapłacisz nawet od 1 wprowadzonego opakowania – w tym zakresie ustawodawca nie przewiduje żadnych dolnych limitów!

Opłata produktowa – przykłady

Przykład 1: Sprzedaję produkty w Internecie, wysyłam je zapakowane w kartony, które zamawiam u producenta. Dodatkowo do kartonu wkładam wypełnienie w postaci folii bąbelkowej. Karton owijam folią stretch i naklejam etykietę adresową. Zapłacę opłatę produktową za każdy element opakowania, czyli: karton, folię bąbelkową, folię stretch oraz etykietę adresową.

Przykład 2: Jestem lokalnym producentem produkującym soki owocowe. Soki zlewamy do szklanych butelek z aluminiową nakrętką. Na butelkę naklejamy naklejkę z naszym logo. Jestem wprowadzającym i zapłacę opłatę produktową za butelkę, nakrętkę oraz naklejkę z logotypem. Jeśli towar wysyłam do klientów w kraju, zapłacę także za opakowania zbiorcze, w które zapakuję butelki z sokami.

Opłata produktowa – jak wyliczyć?

Wysokość opłaty produktowej wyliczana jest ze wzorów zapisanych w Załączniku nr 2 Ustawy z dn. 13 czerwca 2013 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

Do wzorów musimy podstawić stawkę jednostkową za 1 kg danego rodzaju opakowania oraz jego całkowitą masę, którą wprowadziliśmy do obrotu w danym roku kalendarzowym lub poprzednim, jeśli w poprzednim roku kalendarzowym także wprowadzaliśmy opakowania lub produkty w opakowaniach. 

Wysokość stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań określa ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 16 grudnia 2014 roku poz. 1972. Prezentują się one następująco:

Poz.

Materiał opakowania

Stawka jedn. za kg

1

tworzywo sztuczne

2,70 zł

2

aluminium

1,40 zł

3

stal w tym blacha stalowa

0,80 zł

4

papier i tektura

0,70 zł

5

szkło

0,30 zł

6

drewno

0,30 zł

7

pozostałe

1,00 zł

 

Opłatę produktową przedsiębiorca wnosi na konto Urzędu Marszałkowskiego województwa, właściwego ze względu na siedzibę firmy, w terminie do 15 marca za wprowadzone do obrotu opakowania lub produkty w opakowaniach.

Opłata produktowa – jak jej uniknąć?

Przedsiębiorca może uniknąć opłaty produktowej pod warunkiem, że swoje ustawowe obowiązki w zakresie zapewnienia recyklingu i odzysku opakowań lub produktów w opakowaniach przekaże wyspecjalizowanemu podmiotowi, np. Organizacji Odzysku Opakowań TOM-DOLEKO-EKOLA. Organizacja zastąpi wysoką opłatę produktową niższą stawką za podpisywaną umowę, dodatkowo na mocy podpisywanej umowy, organizacja przejmuje szereg ustawowych obowiązków, które spoczywają na przedsiębiorcy.

Opłata recyklingowa kto płaci?

Opłata recyklingowa to opłata, którą rozlicza każdy przedsiębiorca, który prowadzi jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferuje swoim klientom torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów.

Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego pod warunkiem, że służy ona do bezpośredniego pakowania żywności.

Opłata recyklingowa – przykłady

Przykład 1: Prowadzę sklep, w którym  sprzedaję znaczną część wyrobów na wagę, np. ciastka-kokosanki. Pakuję je w tzw. zrywki (poniżej 15 mikrometrów grubości). W takim wypadku nie płacę opłaty recyklingowej za ich udostępnienie klientowi, ponieważ są one wymagane ze względów higienicznych i służą one jako podstawowe opakowanie żywności luzem.

 Przykład 2: Prowadzę sklep ogólnospożywczy, w którym produkty klient może zapakować w płatną reklamówkę (powyżej 50 mikrometrów grubości). W takim wypadku jestem zobligowany do pobrania opłaty recyklingowej od każdej sprzedanej klientowi reklamówki. 

Opłata recyklingowa – jak wyliczyć?

Przedsiębiorca pobierający opłatę recyklingową zobowiązany jest wpisać się do rejestru BDO dział VI tabela 7, prowadzić ewidencję liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku kalendarzowym w postaci papierowej lub elektronicznej, złożyć roczne sprawozdanie w tym zakresie przez BDO.

Maksymalna stawka opłaty recyklingowej wynika z ustawy i aktualnie wynosi 1 zł za sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej od 1.01.2018 r. obowiązuje stawka 0,20zł + VAT za sztukę.

Opłata recyklingowa za wprowadzone do obrotu torby z tworzywa sztucznego wpłacana jest na odrębny rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego w terminie do 15 dnia miesiąca po kwartale, w którym została pobrana.

Opłata recyklingowa – jak jej uniknąć?

W przeciwieństwie do opłaty produktowej, opłata recyklingowa opłacana jest przez przedsiębiorcę bezpośrednio na konto Urzędu Marszałkowskiego. W tym zakresie ustawodawca nie przewidział niestety możliwości scedowania tego obowiązku np. na organizacje odzysku. 

Artykuł partnera, tekst zewnętrzny

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów