0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opłata produktowa, a recyklingowa. Kto i kiedy płaci?

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy, którzy wprowadzają do obrotu produkty w opakowaniach lub opakowania w Polsce podlegają pod obowiązki wprowadzającego. Jednym z tych obowiązków jest zapewnienie ustawowych poziomów recyklingu i odzysku opakowań – jeśli przedsiębiorca nie zrealizuje tego obowiązku, ponosi opłatę produktową. Ten sam przedsiębiorca prowadząc np. sprzedaż sklepie stacjonarnym może równocześnie ponosić inną opłatę, opłatę recyklingową. W tym artykule wyjaśnimy kto i kiedy płaci daną opłatę.

Opłata produktowa – kto płaci?

Opłata produktowa to inaczej kara za nieosiągnięcie ustawowych poziomów recyklingu i odzysku opakowań, które przedsiębiorca wprowadza do obrotu w naszym kraju.

Opłatę produktową opłacają przedsiębiorcy, którzy samodzielnie realizują ustawowe obowiązki wprowadzającego. Są to m.in.:

  • sprzedawcy internetowi, którzy pakują wysyłany do klientów towar,
  • importerzy, którzy sprowadzają do Polski już zapakowane produkty z zagranicy,
  • producenci, którzy wytwarzają produkty pod własną marką i pakują je w opakowania,
  • przedsiębiorcy, którzy zlecają wyprodukowanie produktów pod własną marką,
  • lokale gastronomiczne, które wydają jedzenie w opakowaniach.

Opłatę produktową zapłacisz nawet od 1 wprowadzonego opakowania – w tym zakresie ustawodawca nie przewiduje żadnych dolnych limitów!

Opłata produktowa – przykłady

Przykład 1: Sprzedaję produkty w Internecie, wysyłam je zapakowane w kartony, które zamawiam u producenta. Dodatkowo do kartonu wkładam wypełnienie w postaci folii bąbelkowej. Karton owijam folią stretch i naklejam etykietę adresową. Zapłacę opłatę produktową za każdy element opakowania, czyli: karton, folię bąbelkową, folię stretch oraz etykietę adresową.

Przykład 2: Jestem lokalnym producentem produkującym soki owocowe. Soki zlewamy do szklanych butelek z aluminiową nakrętką. Na butelkę naklejamy naklejkę z naszym logo. Jestem wprowadzającym i zapłacę opłatę produktową za butelkę, nakrętkę oraz naklejkę z logotypem. Jeśli towar wysyłam do klientów w kraju, zapłacę także za opakowania zbiorcze, w które zapakuję butelki z sokami.

Opłata produktowa – jak wyliczyć?

Wysokość opłaty produktowej wyliczana jest ze wzorów zapisanych w Załączniku nr 2 Ustawy z dn. 13 czerwca 2013 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

Do wzorów musimy podstawić stawkę jednostkową za 1 kg danego rodzaju opakowania oraz jego całkowitą masę, którą wprowadziliśmy do obrotu w danym roku kalendarzowym lub poprzednim, jeśli w poprzednim roku kalendarzowym także wprowadzaliśmy opakowania lub produkty w opakowaniach.

Wysokość stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 16 grudnia 2014 roku poz. 1972. Prezentują się one następująco:

Poz.

Materiał opakowania

Stawka jedn. za kg

1

tworzywo sztuczne

2,70 zł

2

aluminium

1,40 zł

3

stal w tym blacha stalowa

0,80 zł

4

papier i tektura

0,70 zł

5

szkło

0,30 zł

6

drewno

0,30 zł

7

pozostałe

1,00 zł

 

Opłatę produktową przedsiębiorca wnosi na konto Urzędu Marszałkowskiego województwa, właściwego ze względu na siedzibę firmy, w terminie do 15 marca za wprowadzone do obrotu produkty w opakowaniach lub opakowania w poprzednim roku kalendarzowym.

Opłata produktowa – jak jej uniknąć?

Przedsiębiorca może uniknąć opłaty produktowej pod warunkiem, że swoje ustawowe obowiązki w zakresie zapewnienia recyklingu i odzysku opakowań lub produktów w opakowaniach przekaże wyspecjalizowanemu podmiotowi, np. Organizacji Odzysku Opakowań TOM-DOLEKO-EKOLA. Organizacja zastąpi wysoką opłatę produktową niską stawką za podpisywaną umowę, dodatkowo na mocy podpisywanej umowy, organizacja przejmuje szereg ustawowych obowiązków, które spoczywają na przedsiębiorcy.

opłata produktowa a recykligowa

Jak uniknąć opłaty produktowej i przekazać obowiązki opakowaniowe do Organizacji Odzysku Opakowań Tom-Doleko-Ekola?

1. Przejdź do kalkulatora umowy na stronie:  https://tomoo.pl/kalkulator/

2. Odpowiedz na pytanie i podaj masy opakowań, które wprowadzasz do obrotu. Pamiętaj o wpisaniu kodu rabatowego: WFBDO22.

3. Przejdź dalej – podaj dane firmy i zapoznaj się z propozycją umowy.

4. Zaakceptuj i opłać umowę.

Pamiętaj! Nawet 1 opakowanie wprowadzone do obrotu powoduje, że musisz zapłacić opłatę produktową oraz zrealizować szereg dodatkowych obowiązków – złożyć roczne sprawozdanie oraz sfinansować publiczne kampanie edukacyjne. Przekazując realizację obowiązków do Organizacji Odzysku Opakowań Tom-Doleko-Ekola masz pewność, że Twoje obowiązki wprowadzającego zostaną zrealizowane zgodnie z obowiązującymi ustawami.

Opłata recyklingowa kto płaci?

Opłata recyklingowa to opłata, którą rozlicza każdy przedsiębiorca, który prowadzi jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferuje swoim klientom torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów.

Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego pod warunkiem, że służy ona do bezpośredniego pakowania żywności.

Opłata recyklingowa – przykłady

Przykład 1: Prowadzę sklep, w którym sprzedaję znaczną część wyrobów na wagę, np. ciastka- kokosanki. Pakuję je w tzw. zrywki (poniżej 15 mikrometrów grubości). W takim wypadku nie płacę opłaty recyklingowej za ich udostępnienie klientowi, ponieważ są one wymagane ze względów higienicznych i służą one jako podstawowe opakowanie żywności luzem.

Przykład 2: Prowadzę sklep ogólnospożywczy, w którym produkty klient może zapakować w płatną reklamówkę (powyżej 50 mikrometrów grubości). W takim wypadku jestem zobligowany do pobrania opłaty recyklingowej od każdej sprzedanej klientowi reklamówki.

Opłata recyklingowa – jak wyliczyć?

Przedsiębiorca pobierający opłatę recyklingową zobowiązany jest wpisać się do rejestru BDO dział VI tabela 7, prowadzić ewidencję liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku kalendarzowym w postaci papierowej lub elektronicznej, złożyć roczne sprawozdanie w tym zakresie przez BDO.

Maksymalna stawka opłaty recyklingowej wynika z ustawy i aktualnie wynosi 1 zł za sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej od 1.01.2018 r. obowiązuje stawka 0,20zł + VAT za sztukę.

Opłata recyklingowa za wprowadzone do obrotu torby z tworzywa sztucznego wpłacana jest na odrębny rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego w terminie do 15 dnia miesiąca po kwartale, w którym została pobrana.

Opłata recyklingowa – jak jej uniknąć?

W przeciwieństwie do opłaty produktowej, opłata recyklingowa opłacana jest przez przedsiębiorcę bezpośrednio na konto Urzędu Marszałkowskiego. W tym zakresie ustawodawca nie przewidział niestety możliwości scedowania tego obowiązku np. na organizację odzysku.

Artykuł sponsorowany

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów